Rekruttering

Rekruttering

I Copenhagen Coaching Center arbejder vi med alle dele af rekrutterings-værdikæden fra start til slut. Vi rådgiver og understøtter jeres organisation i både den strategiske del af processen og i den praktiske gennemførsel. Vi tilbyder både de mere traditionelle rekrutteringsredskaber, såsom test og støtte til ansættelsesprocessen, og en række helt nye tilgange til at skabe interesse, systematisere ansættelsesprocessen, udvikle talenter og styrke organisationens attraktive status.

Hvorfor skal I som organisation vælge et samarbejde med Copenhagen Coaching Center om jeres rekrutteringsproces

Inden for både det offentlige og det private opleves der i tiltagende grad problemer med at rekruttere medarbejdere og ledere til vakante stillinger. Næsten en tredjedel af alle danske virksomheder har ledige stillinger, som ikke kan besættes. Det viser blandt andet tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2022).

Derfor er offentlige og private organisationer i en skarp konkurrencesituation med hinanden. Organisationens evne til at lykkes med at finde de rette medarbejdere og motivere dem for opgaven over tid, bliver et kritisk konkurrenceparameter ift. organisationens succes og bundlinjer.

Det kræver et struktureret og bevidst fokus på at nytænke alle faser af organisationens arbejde med at opbygge og vedligeholde interesse hos potentielle og eksisterende medarbejdere. Denne proces kan med fordel forstås som en værdikæde af forbundne led, som tilsammen skaber de rette forudsætninger for en succesfuld bemanding.

Copenhagen Coaching Center kan understøtte din organisation eller virksomhed i alle dele af kæden med henblik på at rekruttere, onboarde og beholde medarbejdere i trivsel på fremtidens arbejdsmarked.

Værdikæden har følgende væsentlige faser:

Branding og kendskab

Organisationen skal arbejde målrettet med sit image og brand som del af sin rekruttering. Det kan handle om, hvad der kommunikeres om og stilles i ”udstillingsvinduet” på virksomhedens hjemmesider, facebooksider, instagram og lignende. Men det kan også handle om et langt mere aktivt og opsøgende advocacy-arbejde drevet frem af ambassadører for organisationen, fx tilfredse brugere, glade medarbejdere og samarbejdspartnere.

Ansættelsesforløb, matching og test

Et godt ansættelsesforløb udgør en væsentlig del af den formelle og uformelle kontrakt mellem organisationen og den nye medarbejder. Ansættelsesprocessen skal i både form og indhold spejle organisationens værdier og allerede her lægge de første byggesten til en tillidsfuldt samspil mellem organisationen og den potentielle medarbejder.

Rekruttering af nye medarbejdere udgør desuden et stort ressourcedræn på en organisation, både i form af de faktiske udgifter forbundet med stillingsopslag og samtaler og den indkøring, som gør det muligt for nye medarbejdere at skabe værdi. Matching via gode samtaleforløb og brug af test er derfor af største vigtighed for at undgå et fejlmatch og det tab af kapacitet, tid, ressourcer, som en efterfølgende afskedigelse koster.

På Copenhagen Coaching Center anvender vores erfarne konsulenter personlighedstesten Big Five, som er markedets bedst underbyggede personlighedstest i rekruttering og ledelses- og medarbejderudviklingssammenhæng.

Læs mere om Big Five testen her

Ønsker du at blive klædt på til selv at anvende Big Five, tilbyder vi også certificering i dette. Læs mere her

Onboarding og Team-onboarding

Jo mere planlagt og intentionelt, der arbejdes med onboarding i en organisation, jo hurtigere bliver den nye medarbejder i stand til at arbejde kompetent med opgaverne og skabe den merværdi for kerneopgaven, som er målet. Uden en tilstrækkelig onboarding oplever mange nyansatte et såkaldt praksischok med tab af faglig selvtillid (self-efficacy), motivation og arbejdsglæde efter kun ganske få måneder. Konsekvens heraf kan være at man søger væk, søger ny veje, eller helt søger ud af professionen.

Onboarding handler både om den nye kollegas ankomst og indføring i opgaverne, og i høj grad også om den måde, hvorpå organisationen og de modtagende kolleger gør sig modtagelige for nye input, forstyrrelser af eksisterende praksis og en ny deltager i det faglige og sociale arbejdsfællesskab.

Et væsentligt aspekt af onboarding processen er den team-onboarding, som mange steder behandles lidt stedmoderligt. Når en ny kollega ankommer og skal indgå i et team eller en andet type professionelt arbejdsfællesskab, så er der behov for at skabe gode rammer for det nye team. Dette kan ske både gennem et onboarding forløb for det modtagende team og gennem test af teammedlemmernes kompetencer og præferencer, så de får et fælles og eksternaliseret sprog for deres forskelle, ligheder, ressourcer og udviklingspotentialer, enkeltvis og som team.

Den attraktive arbejdsplads

På fremtidens arbejdsmarked kommer organisationen til at konkurrere på attraktivitet. Det vil fortsat handle om de mere traditionelle konkurrenceparametre såsom løn, ferie, barselsregler og andre ansættelsesmæssige goder, er væsentlige for en attraktiv arbejdsplads. Konkurrencen vil dog også især foregå på andre områder, hvor man i højere grad kan differentiere sig. Nogle af de væsentligste er tilstedeværelsen af psykologisk tryghed, stærk samarbejdskultur med fokus på at skabe samhørighed, fokus på faglig udvikling og adgang til videndeling, stærk teamkultur og en stærkt meningsskabende opgave, som kan motivere. Her bliver positive mund-til-øre fortællinger fra nuværende medarbejdere til potentielle ansøgere en af de meget vigtige kilder til både branding, mobilisering af ansøgere og succesfulde rekrutteringer.

Copenhagen Coaching Centers erfarne konsulenter kan tilbyde skræddersyet strategisk og praktisk rådgivning om hele den ansættelsesmæssige værdikæde.

Vi kan hjælpe med:

  • Praktisk understøttelse af din rekrutteringsproces via procesrådgivning, samtalecoaching, deltagelse i rekrutteringssamtaler og test via Big Five
  • Sparringsamtaler om veje til fastholdelse, motivation, talentudvikling og udvikling af den attraktive arbejdsplads gennem forskellige psykologiske/filosofiske perspektiver.
  • Praksisnære onboarding forløb for teams og arbejdsfællesskaber, som modtager nye kolleger, og hurtigt skal blive til stærke teams i trivsel.

Copenhagen Coaching Center kan tilbyde en række kursusmoduler fra Den Offentlige Lederuddannelse, som kan ruste dig som leder til mere bevidst at sikre trivsel og produktivitet på arbejdspladsen, så der bliver overskud til både at drifte og udvikle. Læs mere om dem her.

Du kan læse mere om vores konsulenter her

For nærmere information, er du velkommen til at kontakte direktør Andreas Bering

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


Bliv inspireret

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.