MBC

(Master of Business Coaching)


Hent brochure Kontakt underviseren

Ledelse og coaching

Ønsker du at blive dygtig til at føre produktive og virkningsfulde dialoger? At kunne flytte både grupper og individer i en mere konstruktiv retning og derved forebygge stress, organisatorisk stagnation og udbrændthed? Så vælg uddannelsen: MBC (Master of Business Coaching)

Højeste internationale akkreditering

Med en MBC får du en af landets bedste coachinguddannelser, hvor du både kan foretage traditionelle coachingsamtaler og den filosofiske samtale.

Med en MBC fra CCC er du garanteret de højeste, internationale standarder via vores akkreditering fra European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Læs om vores EMCC akkreditering her.

Hør i videoen hvad tidligere studerende Gitte Overgaard siger om uddannelsen. Med tryk på Business-delen af Coaching, i modsætning til fx life-coaching, er uddannelsen målrettet erhvervslivet med den hensigt at løfte de studerendes dialogiske kapacitet i professionelle kontekster.

Kursusoversigt

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

21. februar

1

09:30 - 16:00

Coaching og syntesemodellen

Blegdamsvej

22. februar

2

09:30 - 16:00

Kognitiv 1

Blegdamsvej

19. marts

3

09:30 - 16:00

Psyko-dynamisk 1

Blegdamsvej

20. marts

4

09:30 - 16:00

Systemisk-narrativ 1

Blegdamsvej

24. april

5

09:30 - 20:00

Kognitiv 2

Blegdamsvej

25. april

6

09:30 - 16:00

Psyko-dynamisk 2

Blegdamsvej

13. maj

7

09:30 - 20:00

Systemisk-narrativ 2

Blegdamsvej

14. maj

8

09:30 - 16:00

Syntese

Blegdamsvej

10., 11. og 12. juni

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

17. januar

1

09:30 - 20:00

Kognitiv 3

Blegdamsvej

18. januar

2

09:30 - 16:00

Psykodynamisk 3

Blegdamsvej

5. februar

3

09:30 - 20:00

Systemisk 3 + Træningsaften

Blegdamsvej

6. februar

4

09:30 - 16:00

Kognitiv 4 og psykodynamisk 4

Blegdamsvej

5. - 6. marts

5-6

09:30 - 16:00

Teamcoaching

Blegdamsvej

10. april

7

09:30 - 16:00

Tredje generations coaching

Blegdamsvej

11. april

8

09:30 - 16:00

Syntese og træning

Blegdamsvej

6. - 8. maj

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

4. april

1

09:30 - 16:00

Introduktion til Protreptik

Blegdamsvej

26. maj - 2. juni

2-7

Varierende tider

Protreptik

Lesbos, Grækenland

18. juni

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

19. juni

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

31. januar

1

09:30 - 16:00

Introduktion til nye coachingformer

Blegdamsvej

26. februar

2

09:30 - 20:00

Kognitionsfilosofi

Blegdamsvej

27. februar

3

09:30 - 16:00

Kropsfilosofi

Blegdamsvej

13. marts

4

09:30 - 20:00

Eksistensfilosofi

Blegdamsvej

14. marts

5

09:30 - 16:00

Dialogfilosofi

Blegdamsvej

29. april

6

09:30 - 20:00

Differensfilosofi

Blegdamsvej

30. april

7

09:30 - 16:00

Eksperimentel pragmatik

Blegdamsvej

15. maj

8

09:30 - 16:00

Syntese

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

4. september

1

09:30 - 16:00

Coaching og syntesemodellen

Blegdamsvej

5. september

2

09:30 - 16:00

Kognitiv 1

Blegdamsvej

19. september

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

3. oktober

3

09:30 - 20:00

Psyko-dynamisk 1 + Træningsaften

Blegdamsvej

4. oktober

4

09:30 - 16:00

Systemisk-narrativ 1

Blegdamsvej

30. oktober

5

09:30 - 16:00

Kognitiv 2

Blegdamsvej

31. oktober

6

09:30 - 16:00

Psyko-dynamisk 2

Blegdamsvej

8. november

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

27. november

7

09:30 - 20:00

Systemisk-narrativ + Træningsaften

Blegdamsvej

28. november

8

09:30 - 16:00

Syntese

Blegdamsvej

11. - 13. december

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

21. august

1

09:30 - 16:00

Kognitiv 3

Blegdamsvej

22. august

2

09:30 - 16:00

Psykodynamisk 3

Blegdamsvej

19. september

3

09:30 - 20:00

Systemisk 3 + Træningsaften

Blegdamsvej

20. september

4

09:30 - 16:00

Kognitiv 4 og psykodynamisk 4

Blegdamsvej

3. oktober

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

9. oktober

5

09:30 - 16:00

Teamcoaching

Blegdamsvej

10. oktober

6

09:30 - 16:00

Teamcoaching

Blegdamsvej

8. november

7

09:30 - 20:00

Tredje generations coaching + Træningsaften

Blegdamsvej

9. november

8

09:30 - 16:00

Syntese og træning

Blegdamsvej

27. november

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

4. - 6. december

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

24. august

1

09:30 - 20:00

Introduktion til Protreptik + Træningsaften

Blegdamsvej

10. - 17. september

2-7

Varierende tider

Protreptik

Lesbos, Grækenland

26. september

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

12. oktober

8

09:30 - 20:00

Opsamling, syntese og eksamenstræning + Træningsaften

Blegdamsvej

14. november

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

20. - 22. november

-

09:30 - 16:00

Eksamen

Blegdamsvej

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

17. august

1

09:30 - 16:00

Introduktion til nye coachingformer

Blegdamsvej

24. august

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

26. september

2

09:30 - 20:00

Kognitionsfilosofi + Træningsaften

Blegdamsvej

27. september

3

09:30 - 16:00

Kropsfilosofi

Blegdamsvej

12. oktober

-

17:00 - 20:00

Træningsaften

Blegdamsvej

25. oktober

4

09:30 - 16:00

Eksistensfilosofi

Blegdamsvej

26. oktober

5

09:30 - 16:00

Dialogfilosofi

Blegdamsvej

14. november

6

09:30 - 20:00

Differensfilosofi + Træningsaften

Blegdamsvej

15. november

7

09:30 - 16:00

Eksperimentel pragmatik

Blegdamsvej

7. devember

8

09:30 - 16:00

Syntese

Blegdamsvej

Ansøg nu

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen kombinerer et solidt teoretisk fundament med en målrettet træning og udvikling af den enkelte studerendes egen samtalepraksis.

Uddannelsen er normeret til et studieårsværk fordelt på fire semestre á et halvt å (15 ECTS), dvs. i alt to år og 60 ECTS. Hvert semester består af ti undervisningsdage fordelt over et halvt år samt fire træningsaftener (på tværs af semesterhold), hvoraf to aftener ligger i direkte forlængelse af undervisningen.

Hvert semester afsluttes med eksamen og et bevis på gennemførelse. Semestrene kan tages ét ad gangen og/eller forskudt, som det passer i den enkelte studerendes ressourcer og karrieremål. Hvis det måtte ønskes, kan der træffes individuel aftale om en ONLINE løsning.

Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling og et mundtligt forsvar.

Hvad får du ud af uddannelsen?

På uddannelsen trænes du i at være nærværende og ansvarstagende også når vi sammen rammer de svære emner, og hvor du mest af alt har lyst til at afbryde samtalen.

På MBC'en er der derfor også fokus på din egen personlige udvikling og dannelse; hvem du selv er, og hvad netop du betyder for dialogen.

MBC'en gør den studerende i stand til at stå og indgå i mange forskellige situationer og samtaler, herunder team- og medarbejderudvikling, konflikt- og krisehåndtering, procesledelse og organisationsudvikling.

Som MBC studerende får du:

  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
  • Big Five personlighedstest med individuel tilbagemelding
  • Mulighed for at blive certificeret i Big Five, så du selv kan anvende personlighedstest
  • Løbende supervision og et stærkt netværk
  • Coachingsamtaler med flere undervisere
  • Forplejning alle dage

Undervisere

Mette Mejlhede, Direktør

Mette Mejlhede

Sygeplejerske

Cand.merc. HRM, Copenhagen Business School

EIA Master-akkrediteret coach, EMCC

mm@copenhagencoaching.dk

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig

Andreas Bering

Cand. Comm., Roskilde Universitet

Master of Business Coaching (EQA), CCC

Certificeret i personlighedstesten Big FIVE

ab@copenhagencoaching.dk

Frederikke Winther, Seniorkonsulent

Frederikke Winther

Ph.D i relationel retorik, Århus Universitet

Cand. Mag i retorik, Københavns Universitet

Certificeret i Big FIVE personlighedstest

fw@copenhagencoaching.dk

Jesper Nøddesbo, Konsulent

Jesper Nøddesbo

Stud. master of Business Coaching (EQA), CCC

Stud. Psykoterapeut, CCC

jn@copenhagencoaching.dk

Rasmus Mejlhede, Associeret partner

Rasmus Mejlhede

Cand. Mag i filosofi, Københavns Universitet

Stud. Master of Business Coaching (EQA), CCC

Stud. Psykologisk Filosofisk Terapeutuddannelse

rm@copenhagencoaching.dk

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.

Undervisningen foregår i vores moderne og praktiske lokaler på 3. sal i baghuset Blegdamsvej 104C. Der er adgang til toilet og køkken, og der vil være forplejning med kaffe, the, let morgenmad og frokost.

Prisen for hele uddannelsen er 190.000,- kr. ekskl. moms.

Betalingen inkluderer: Undervisning, supervision, undervisningsmateriale og forplejning på de enkelte kursusdage.

Beløbet opkræves forud for semesterstart over fire gange. 47.500 ekskl. moms pr. semester.

Adgang til uddannelsen er betinget af at ansøgeren har bestået mindst en videregående uddannelse (bachelor el. tilsvarende), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og har sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at tilegne sig engelsksproget pensum.

Der kan gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser under forudsætning af, at ansøgerne skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Informationsmøde

Kom med til vores infomøde om MBC

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig

Jeg vil gerne deltage på følgende dage (kryds af):

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding til informationsmødet.

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Ansøg

Skulle du have spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på info@copenhagencoaching.dk eller kontakte os direkte på tlf.: +45 40 14 92 92

Vi glæder os til at høre fra dig, tak for din interesse!

Hvem skal betale?

Vælg op til 10 filer

Hvor har du hørt om os?:

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding/ansøgning til MBC

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Når du tilmelder dig en af vores uddannelser via formularen nedenfor, ender din tilmelding i en sikret emailboks, som kun én medarbejder i CCC har adgang til. Derefter gemmes din data i vores kundedatabase, som også er en sikker database efter de nye GDPR regler.

Vi bruger udelukkende dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig vedrørende din tilmelding, og dine faktureringsdata til at sende dig en faktura. Ved at tilmelde dig en uddannelse siger du ikke automatisk ja til at modtage nyhedsmails eller andet materiale fra os. Dette skal klikkes af manuelt.

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Frederikke Winther nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål

Få mere inspiration fra CCC

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Interesseret i vores andre uddannelser?

CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.