Copenhagen Coaching Center

Privatlivspolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Copenhagen Coaching Center er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Copenhagen Coaching Center (CCC)
Blegdamsvej 104 A, 2. Sal,
2100 Kbh Ø
CVR: 28132891
Telefon: +45 3920 1020
Mail: info@copenhagencoaching.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Kundehåndtering

Når vi indgår aftaler med dig som kunde, så er det nødvendigt for os at håndtere dine persondata. Fx for at kunne udarbejde personlighedstest mm.

Retsgrundlaget for at håndtere disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b (kontrakt/aftale) samt f (interesseafvejning). I særlige tilfælde kan retsgrundlaget også være artikel 6, 1, a (samtykke)

Ansættelse:

Hvis du søger job hos os har vi behov for at håndtere dine oplysninger. Retsgrundlaget for at håndtere disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b (kontrakt/aftale) samt f (interesseafvejning).

I særlige tilfælde kan retsgrundlaget også være artikel 6, 1, a (samtykke).

Samarbejde:

Når vi indgå samarbejde med andre organisationer og virksomheder, så kan vi have behov for at notere dine personoplysninger. Retsgrundlaget for at håndtere disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, f (interesseafvejning).

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Alm. oplysninger, fx navn, kontaktoplysninger og lign. (artikel 6).

Behandling af billeder/videooptagelser, kan også forekomme og i det omfang vi vurdere det er nødvendigt, indsamler vi samtykke.

I forbindelse med personlighedstest har du mulighed for at afgive svar på følsomme spørgsmål (etnicitet). Det skal bemærkes at der i den forbindelse indhentes særskilt samtykke og at du uden problemer kan undlade at svare på disse spørgsmål.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Kundehåndtering

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, fx Microsoft og Hucama (personlighedstest)

  • Dine medkursister

  • Eksterne oplægsholdere

  • Evt. LinkedIn (situationsbilleder

Ansættelse:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, fx Microsoft og Hucama (personlighedstest)

Sammarbejde:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, fx Microsoft

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres som udgangspunkt ikke data til 3. land. Dog kan der deles situationsbilleder som er vurderet til at være harmløse på LinkedIn. LinkedIn er selvcertificeret i henhold til Privacy Shield aftalen

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata har vi som regel modtaget fra dig selv eller fra relevante samarbejdspartnere, fx din arbejdsgiver i forbindelse med fx et kursus. .

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer persondata så længe det er nødvendigt i forhold til de formål de er indsamlet samt gældende lovgivning, fx bogføringsloven.

I forhold til personlighedstest så har vi følgende slettefrister:

  • 3 mdr. (i forbindelse med rekruttering)
  • 12 mdr. (i forbindelse med korte kurser og coachingforløb
  • 18 mdr. (i forbindelse med længerevarende kurser, fx masteruddannelser)

Ønsker du indsigt i vores øvrige slettefrister, så kontakt os gerne.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi arbejder i øjeblikket på, at implementere en ny hjemmeside.

Hvis du oplever, at der er noget som du ikke kan finde, så kontakt os her.

På forhånd tak for tålmodigheden.
Mvh CCC Teamet