Når erkendelse skaber værdi

Copenhagen Coaching Center skaber betingelserne og rammen for din personlige og faglige udvikling – du vil opleve en styrket ledelseskapacitet, en klarere indsigt i dit værdigrundlag og et nærvær til dig selv og din omverden. Vi tilbyder dig et kompetenceløft, en ny metodisk praksis og et fagligt stærkt forum.

Vores værdigrundlag
afspejles i dagligdagen.

Vi vægter høj faglighed og sætter barren højt for vores produkter og leverancer, og giver samtidig plads til at arbejde med ideer indenfor fællesskabets rammer. I CCC er det vigtigt at værne om den andens værdighed - at se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig. Vi skaber med andre ord udvikling i kraft af den menneskelige værdi.

Vi tilbyder et bredt udvalg
af uddannelser og kurser

CCC er et ledelsesfilosofisk epicenter med fire forretningsområder. Vi tilbyder individuelle coaching sessioner, ledelsessparring, lederuddannelser og konsulentopgaver. Vores fokus med alle vores forretningsområder er dygtiggørelse af medarbejdere og ledere, som enten ønsker at udvikle deres coachingkompetencer, refleksive kapacitet og/eller ledelsesmæssige klarhed.