FORDI ERKENDELSE SKABER VÆRDI

Copenhagen Coaching Center skaber betingelserne og rammen for din personlige og faglige udvikling – du vil opleve en styrket ledelseskapacitet, en klarere indsigt i dit værdigrundlag og et nærvær til dig selv og din omverden. Vi tilbyder dig et kompetenceløft, en ny metodisk praksis og et fagligt stærkt forum.

NÅR VÆRDIER SKABER HVERDAGEN, AFSPEJLES DET I DAGLIGDAGEN

Vi vægter høj faglighed og sætter barren højt for vores produkter og leverancer, og giver samtidig plads til at arbejde med ideer indenfor fællesskabets rammer. I CCC er det vigtigt at værne om den andens værdighed - at se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig. Vi skaber med andre ord udvikling i kraft af den menneskelige værdi.

VI TILBYDER ET EKSKLUSIVT UDVALG AF UDDANNELSER, KURSER OG KONSULENTYDELSER

CCC er et ledelsesfilosofisk epicenter med fire forretningsområder. Vi tilbyder individuel coaching, ledelsessupervision, lederuddannelser og konsulentopgaver. Vores fokus er dygtiggørelse af medarbejdere og ledere, som ønsker at udvikle deres dialogiske færdigheder, refleksive kompetencer og ledelsesmæssige kapacitet.

Kommende events

INTET over TEAMET

December 08, 2020 | 17:00 - 19:00

I CCC inviterer vi til et fagligt gå hjem møde om teamet. På baggrund af en kvantitativ undersøgelse og en mængde dyberegående interview blandt ledere, teammedlemmer og HR-konsulenter, vil vi gerne dele ud af den viden, vi har fået indsamlet om teamet, som det har det i dag.