Tag en Master of business coaching

Copenhagen Coaching Center skaber betingelserne og rammen for din personlige og faglige udvikling – du vil opleve en styrket ledelseskapacitet, en klarere indsigt i dit værdigrundlag og et nærvær til dig selv og din omverden. Vi tilbyder dig et kompetenceløft, en ny metodisk praksis og et fagligt stærkt forum.

NÅR VÆRDIER SKABER HVERDAGEN, AFSPEJLES DET I DAGLIGDAGEN

Vi vægter høj faglighed og sætter barren højt for vores produkter og leverancer, og giver samtidig plads til at arbejde med ideer indenfor fællesskabets rammer. I CCC er det vigtigt at værne om den andens værdighed - at se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig. Vi skaber med andre ord udvikling i kraft af den menneskelige værdi.

VI TILBYDER ET EKSKLUSIVT UDVALG AF UDDANNELSER, KURSER OG KONSULENTYDELSER

CCC er et ledelsesfilosofisk epicenter med fire forretningsområder. Vi tilbyder individuel coaching, ledelsessupervision, lederuddannelser og konsulentopgaver. Vores fokus er dygtiggørelse af medarbejdere og ledere, som ønsker at udvikle deres dialogiske færdigheder, refleksive kompetencer og ledelsesmæssige kapacitet.

Kommende events


Januar
Marts
Maj
August
Oktober
November
40% rabat for CCC Community medlemmer

Dyk ned i de 6 Big Five temaer

Lær at aflæse og indgå i dialog om koblinger af træk, som på den ene eller anden måde kan give anledning til paradoksal tænkning og handling i det levede liv.

Tid: 17.00-20.00

Pris:
Medlemmer: 270,- (ekskl. moms)
Ikke medlemmer: 450,- (ekskl. moms)

Marts
Maj
August
Oktober
August event udskudt – ny dato annonceres snarest

Eksklusiv seminarrække med Kim Gørtz

En tetralogisk seminarrække om dannelse og etik i den moderne ledelsespraksis - August event udskudt – ny dato annonceres snarest

Tid: 17.00-20.00

Pris:
Medlemmer: 0 kr.
Ikke medlemmer: 450,- (ekskl. moms)

Sted: Blegdamsvej 104 A, 2100 København Ø

Marts
Maj
August
Oktober
CCC Community arrangement

ONLINE Træningsaftener – KUN for CCC Community medlemmer

Din mulighed for at få trænet og styrket din praksis med ligestillede, der enten har afsluttet en uddannelse hos CCC eller som netop er ved det.

Tid: 17.00-20.00

Sted: Blegdamsvej 104 A, 2100 København Ø

Maj
November
Gratis for CCC Community medlemmer

Eksklusive foredragsaftener

En aften i dialog mellem ledende overlæge, Ph.d., Dr. Med., Morten Ziebell & filosof, Ph.d., seniorkonsulent i CCC, Kim Gørtz; Syntesemodellen set fra hjernens synspunkt med perspektiver på ledelse og samtale-praksis

Tid: 17.00-20.00

Pris:
Medlemmer: 0 kr.
Ikke medlemmer: 950,- (ekskl. moms)