Konsulentydelser


Vores kunder sætter pris på specialiserede og fagligt opdaterede konsulenter, som har praktisk erfaring med ledelse og det coachende lederskab. Hos os møder man en tredjepart, som ikke er en del af organisationen og netop derfor er de friske øjne og den upartiske støtte, der hjælper med at sætte retning og omsætte visioner til praksis.

Vi leverer særligt tilrettelagte forløb, som imødekommer organisationens, afdelingens eller teamets behov og konkrete situation. Forløbene kan bevæge sig fra træning og workshops over mod mere traditionel undervisning. Men vi har altid fokus på at omsætte viden til praksis.

I samarbejdet med os vil man opleve, at træning og kursusforløb bliver en konstruktiv feedback på den performance eller praksis, man har sat fokus på.

På CCC tror vi på det coachende lederskab. Det handler om dialogisk kapacitet, følelsesmæssig intelligens og evnen til at forstå og bevæge sig i organisatorisk kompleksitet og få det bedste ud af det.

Læs her mere om de temaer, vi ofte leverer konsulentydelser indenfor, og hvordan vi gør det. De er: rekruttering, teamudvikling og teamsupervision, ledelse, dialogiske samtaler og kommunikation, transition i arbejdslivet, værdier i ledelse og organisationer, trivsel samt forandrings- og udviklingsprocesser. Vi tilbyder også foredrag og fyraftensinspirationer.

Skal vi tales ved?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at vælge den rette konsulentydelse? Indtast navn og telefonnummer og en af vores konsulenter ringer dig op inden for 24 timer

Rekruttering

En god begyndelse er vigtig, og at finde og ansætte den rette medarbejder er værdifuldt for både organisationer og mennesker. Vi hjælper vores kunder med at opnå en klar beskrivelse og forståelse af jobkravet og med screening og udvælgelse af den rette kandidat, hvor såvel hårde som bløde kompetencer er i fokus. I vores øjne er det ikke kun kandidater, der vurderes i rekruttering, men netop matchet mellem arbejdsplads og kandidat.

Opgaven i rekruttering er derfor at tage ansvar for en tillidsskabende proces allerede i den første kontakt med en kandidat. Det kan gøres på mange måder. Vi har dyb erfaring med afdækning af organisatoriske behov, ansvarlig brug af testværktøjer, virtuelle møder såvel som ansigt- til-ansigt samtaler og efterfølgende analyse og beslutningstagning.

Rekruttering

En god begyndelse er vigtig, og at finde og ansætte den rette medarbejder er værdifuldt for både organisationer og mennesker. Vi hjælper vores kunder med at opnå en klar beskrivelse og forståelse af jobkravet og med screening og udvælgelse af den rette kandidat, hvor såvel hårde som bløde kompetencer er i fokus. I vores øjne er det ikke kun kandidater, der vurderes i rekruttering, men netop matchet mellem arbejdsplads og kandidat.

Opgaven i rekruttering er derfor at tage ansvar for en tillidsskabende proces allerede i den første kontakt med en kandidat. Det kan gøres på mange måder. Vi har dyb erfaring med afdækning af organisatoriske behov, ansvarlig brug af testværktøjer, virtuelle møder såvel som ansigt- til-ansigt samtaler og efterfølgende analyse og beslutningstagning.

Teamudvikling og teamsupervision

Teamarbejdet er det sted, hvor mange medarbejdere i det daglige arbejdsliv har behov for at finde meningsfuldhed og opleve, at de gør en forskel. Det er her, at trygge og produktive relationer mellem medarbejdere har hovedrollen. I langt de fleste organisationer gør flere komplekse forhold sig i dag gældende; fx distancearbejde, et fokus på diversitet og på work-life balance. Alt sammen udtryk for en efterspørgsel efter en helhedsorienteret indsats i en verden, hvor også teknologi griber ind i mange processer og relationer.

Vores erfarne konsulenter kan rådgive om og supervisere arbejdsprocesser i teams og andre typer arbejdsgrupper med forskellige sammensætninger. Vores kernekompetence er at sætte gang i og supervisere processer, der hjælper teams med at få forståelse for hinanden som arbejdsgruppe og som individer. Det har en afgørende effekt på effektiviteten omkring kerneopgaven, på psykologisk tryghed og på teamets evne til at tage ved lære af erfaringer. Vi arbejder ofte med en kombination af personlighedstest og teamcoaching med afsæt i psykologiske, socialpsykologiske, organisationspsykologiske og filosofiske tilgange til samtaler og samarbejde i grupper.

Teamudvikling og teamsupervision

Teamarbejdet er det sted, hvor mange medarbejdere i det daglige arbejdsliv har behov for at finde meningsfuldhed og opleve, at de gør en forskel. Det er her, at trygge og produktive relationer mellem medarbejdere har hovedrollen. I langt de fleste organisationer gør flere komplekse forhold sig i dag gældende; fx distancearbejde, et fokus på diversitet og på work-life balance. Alt sammen udtryk for en efterspørgsel efter en helhedsorienteret indsats i en verden, hvor også teknologi griber ind i mange processer og relationer.

Vores erfarne konsulenter kan rådgive om og supervisere arbejdsprocesser i teams og andre typer arbejdsgrupper med forskellige sammensætninger. Vores kernekompetence er at sætte gang i og supervisere processer, der hjælper teams med at få forståelse for hinanden som arbejdsgruppe og som individer. Det har en afgørende effekt på effektiviteten omkring kerneopgaven, på psykologisk tryghed og på teamets evne til at tage ved lære af erfaringer. Vi arbejder ofte med en kombination af personlighedstest og teamcoaching med afsæt i psykologiske, socialpsykologiske, organisationspsykologiske og filosofiske tilgange til samtaler og samarbejde i grupper.

Ledelse

Ingen er født leder. Man bliver leder, fordi man lærer, træner og holder sig ajour med sig selv, forretningen og medarbejderne. Lederskab involverer bl.a. at inspirere og engagere medarbejdere mod et fælles mål og at udvikle og kommunikere visioner, både på egne vegne og i samskabende og tillidsfulde processer med stakeholdere. Vores kerneydelse for erfarne såvel som nye ledere er undervisning og træning i det coachende lederskab. Det handler kort fortalt om at støtte sig selv og andre i at finde og orientere sig mod det, som virkelig betyder noget. Vi tilbyder kursusforløb, som træner ledelse med et åbent sind, evnen til at bevæge sig i det uforudsigelige og samtidig kende egne værdier og grænser.

På vores kurser arbejdes der med at styrke lederens kompetence til at begynde, berige og løfte samtalen og udviklingsprocessen om det væsentlige i organisationen og i livet. Vi har dertil solid erfaring i kursusforløb og workshops, som spotter og undersøger værdier i lederskabet og i organisationen. Det kan være komplekst og sårbart at lede gennem regler. Derimod kan man stå rodfæstet og smidigt i ledelsesopgaven med et nuanceret og veludviklet værdimæssigt ståsted. Vores intense forløb skærper deltagernes refleksioner over og fornemmelser for det, der afgør deres handlinger i deres konkrete ledelsespraksis.

Ledelse

Ingen er født leder. Man bliver leder, fordi man lærer, træner og holder sig ajour med sig selv, forretningen og medarbejderne. Lederskab involverer bl.a. at inspirere og engagere medarbejdere mod et fælles mål og at udvikle og kommunikere visioner, både på egne vegne og i samskabende og tillidsfulde processer med stakeholdere. Vores kerneydelse for erfarne såvel som nye ledere er undervisning og træning i det coachende lederskab. Det handler kort fortalt om at støtte sig selv og andre i at finde og orientere sig mod det, som virkelig betyder noget. Vi tilbyder kursusforløb, som træner ledelse med et åbent sind, evnen til at bevæge sig i det uforudsigelige og samtidig kende egne værdier og grænser.

På vores kurser arbejdes der med at styrke lederens kompetence til at begynde, berige og løfte samtalen og udviklingsprocessen om det væsentlige i organisationen og i livet. Vi har dertil solid erfaring i kursusforløb og workshops, som spotter og undersøger værdier i lederskabet og i organisationen. Det kan være komplekst og sårbart at lede gennem regler. Derimod kan man stå rodfæstet og smidigt i ledelsesopgaven med et nuanceret og veludviklet værdimæssigt ståsted. Vores intense forløb skærper deltagernes refleksioner over og fornemmelser for det, der afgør deres handlinger i deres konkrete ledelsespraksis.

Dialogiske samtaler og kommunikation

Dialogisk kapacitet kan være nyttig og ligefrem nødvendig, når der er brug for fælles beslutninger gennem bred inddragelse af fx medarbejdere eller borgere. Og dialoger kan være afgørende, når der er uenigheder og behov for gensidig forståelse - for relationens, for fællesskabets eller for sagens skyld. Endelig er dialog vigtig for tryghed og medarbejderudvikling. Dialoger er undersøgende samtaler, som man ikke kender udfaldet af på forhånd. I en dialog forsøger man at få det bedste frem i hinanden ved at indstille sig nysgerrigt og lytte efter den andens positive intentioner. På den måde kan der opstå nye og uforudsete forståelser og handlemuligheder.

Vi har mange års praktisk og teoretisk erfaring i at træne dialogisk kapacitet gennem konkrete samtalegreb og faglige perspektiver på dialogiske samtaler. Dertil støtter vi den enkelte dialogholder i at komme på højde med sig selv og sine egne værdibaserede og emotionelle styrker og udfordringer for derigennem bedst at kunne møde andre i dialogen. Vores kursusforløb i dialogiske samtaler og kommunikation er en blanding af korte teoretiske oplæg og intensiv træning i et trygt rum.

Dialogiske samtaler og kommunikation

Dialogisk kapacitet kan være nyttig og ligefrem nødvendig, når der er brug for fælles beslutninger gennem bred inddragelse af fx medarbejdere eller borgere. Og dialoger kan være afgørende, når der er uenigheder og behov for gensidig forståelse - for relationens, for fællesskabets eller for sagens skyld. Endelig er dialog vigtig for tryghed og medarbejderudvikling. Dialoger er undersøgende samtaler, som man ikke kender udfaldet af på forhånd. I en dialog forsøger man at få det bedste frem i hinanden ved at indstille sig nysgerrigt og lytte efter den andens positive intentioner. På den måde kan der opstå nye og uforudsete forståelser og handlemuligheder.

Vi har mange års praktisk og teoretisk erfaring i at træne dialogisk kapacitet gennem konkrete samtalegreb og faglige perspektiver på dialogiske samtaler. Dertil støtter vi den enkelte dialogholder i at komme på højde med sig selv og sine egne værdibaserede og emotionelle styrker og udfordringer for derigennem bedst at kunne møde andre i dialogen. Vores kursusforløb i dialogiske samtaler og kommunikation er en blanding af korte teoretiske oplæg og intensiv træning i et trygt rum.

Transition i arbejdslivet

Transitioner – eller overgange – i arbejdslivet angår både det enkelte menneske og arbejdspladsen. Der kan være tale om jobskifte, ændringer i arbejdsopgaver og dermed i karrierevejen samt forfremmelse, pensionering eller andre naturlige overgange i livet. En transition vil ofte indebære en form for krise, selvom den kan være nødvendig og ønsket. Vi tilbyder kurser og workshops til ledere, teamledere og andre med ansvar for medarbejdere. Her understøtter vi kompetencen til at spotte medarbejdere, som er i eller har brug for transition og til at hjælpe og støtte dem og processen bedst muligt. For individuelle transitionsforløb. Se mere her.

Transition i arbejdslivet

Transitioner – eller overgange – i arbejdslivet angår både det enkelte menneske og arbejdspladsen. Der kan være tale om jobskifte, ændringer i arbejdsopgaver og dermed i karrierevejen samt forfremmelse, pensionering eller andre naturlige overgange i livet. En transition vil ofte indebære en form for krise, selvom den kan være nødvendig og ønsket. Vi tilbyder kurser og workshops til ledere, teamledere og andre med ansvar for medarbejdere. Her understøtter vi kompetencen til at spotte medarbejdere, som er i eller har brug for transition og til at hjælpe og støtte dem og processen bedst muligt. For individuelle transitionsforløb. Se mere her.

Værdier i ledelse og organisationer

Vores værdier er vores kompas i livet og i arbejdslivet. De er grundlaget for vores vurdering af rigtigt og forkert, og for hvad vi har lyst og ulyst til. I bedste fald guider de os i svære beslutninger og skaber tilfredshed og motivation i de daglige gøremål. Men vores værdier er ikke altid så mærkbare eller synlige for os. Og det sker tit, at det er vores uklare greb om og erkendelse af vores værdier, som gør, at noget opleves svært eller gør ondt.

På CCC er vores afsæt, at ledelse og arbejde bliver mere meningsfuldt og betydningsfuldt, når man møder og udvikler et forhold til sine egne og andres værdier. Hvad er ordentlighed fx? Kan der være for meget ordentlighed? Og hvornår er der måske for lidt af det? Og har ordentligheden en bagside? Vores værdier er subjektive, men ikke desto mindre afgørende for vores selvforståelse, relationer og organisationens kultur. Vores konsulenter afholder kursusforløb med værdispotting og værdiimplementering, som vitaliserer teamet og arbejdspladsen på både den korte og den lange bane. Vi er specialiseret i protreptiske gruppesamtaler, som undersøger gruppens værdier gennem en særlig samtaleform udarbejdet af antikkens Aristoteles og videreudviklet af filosoffen Ole Fogh Kirkeby.

Værdier i ledelse og organisationer

Vores værdier er vores kompas i livet og i arbejdslivet. De er grundlaget for vores vurdering af rigtigt og forkert, og for hvad vi har lyst og ulyst til. I bedste fald guider de os i svære beslutninger og skaber tilfredshed og motivation i de daglige gøremål. Men vores værdier er ikke altid så mærkbare eller synlige for os. Og det sker tit, at det er vores uklare greb om og erkendelse af vores værdier, som gør, at noget opleves svært eller gør ondt.

På CCC er vores afsæt, at ledelse og arbejde bliver mere meningsfuldt og betydningsfuldt, når man møder og udvikler et forhold til sine egne og andres værdier. Hvad er ordentlighed fx? Kan der være for meget ordentlighed? Og hvornår er der måske for lidt af det? Og har ordentligheden en bagside? Vores værdier er subjektive, men ikke desto mindre afgørende for vores selvforståelse, relationer og organisationens kultur. Vores konsulenter afholder kursusforløb med værdispotting og værdiimplementering, som vitaliserer teamet og arbejdspladsen på både den korte og den lange bane. Vi er specialiseret i protreptiske gruppesamtaler, som undersøger gruppens værdier gennem en særlig samtaleform udarbejdet af antikkens Aristoteles og videreudviklet af filosoffen Ole Fogh Kirkeby.

Trivsel

Trivsel er et kritisk konkurrenceparameter på arbejdsmarkedet, hvor der i stigende grad opleves problemer med at rekruttere medarbejdere til ledige stillinger. Medarbejdere efterspørger netop meningsfuldhed og trivsel på arbejdspladsen ved siden af de traditionelle konkurrenceparametre løn, ferie, barselsregler osv. Hvad er det for nogle faktorer, som skaber engagement og trivsel, og som gør arbejdspladser sunde og attraktive og modvirker stagnation og udbrændthed?

Hvilke praksisser er det muligt at udvikle og sætte turbo på, så trivsel og arbejdsglæde øges? Vi tilbyder kurser og workshops, som sætter fokus på de væsentligste forhold og inspirerer til, hvordan de kan omsættes til praksis. Det drejer sig særligt om psykologisk tryghed, herunder en stærk teamkultur, meningsfuld opgaveudformning, kompetenceudvikling gennem anerkendende feedback og skabelsen af råderum for medarbejdere.

Trivsel

Trivsel er et kritisk konkurrenceparameter på arbejdsmarkedet, hvor der i stigende grad opleves problemer med at rekruttere medarbejdere til ledige stillinger. Medarbejdere efterspørger netop meningsfuldhed og trivsel på arbejdspladsen ved siden af de traditionelle konkurrenceparametre løn, ferie, barselsregler osv. Hvad er det for nogle faktorer, som skaber engagement og trivsel, og som gør arbejdspladser sunde og attraktive og modvirker stagnation og udbrændthed?

Hvilke praksisser er det muligt at udvikle og sætte turbo på, så trivsel og arbejdsglæde øges? Vi tilbyder kurser og workshops, som sætter fokus på de væsentligste forhold og inspirerer til, hvordan de kan omsættes til praksis. Det drejer sig særligt om psykologisk tryghed, herunder en stærk teamkultur, meningsfuld opgaveudformning, kompetenceudvikling gennem anerkendende feedback og skabelsen af råderum for medarbejdere.

Forandrings- og udviklingsprocesser

Forandring i organisationer kan være både et ønske og en nødvendighed. Små forandringer i form af justeringer kan have store og positive effekter, og samtidig kan store strukturelle forandringer afstedkomme meget lidt i den sidste ende. Det afhænger af graden af professionalisme. På vores kurser skaber vi indsigt og overblik, så opgaven med at forandre bliver håndterbar og holder fokus på visionen. Vores konsulenter er bredt funderede i metoder til forandring og har både faglig og omfattende praktisk erfaring med ledelse af forandringsprocesser.

Et kursusforløb kan f.eks. klæde deltagere på til de mange forskellige forandringsroller såsom facilitator, projektleder, leder uden mandat og topledelse. Samtidig tilbyder vi perspektiver til at håndtere og kunne omfatte modstand, spændinger og autoritet, ligesom vi hjælper med udformning af forandringsstrategier. Endelig kan vi facilitere erfaringsgrupper omkring store og små forandringsindsatser i virksomheder og organisationer.

Forandrings- og udviklingsprocesser

Forandring i organisationer kan være både et ønske og en nødvendighed. Små forandringer i form af justeringer kan have store og positive effekter, og samtidig kan store strukturelle forandringer afstedkomme meget lidt i den sidste ende. Det afhænger af graden af professionalisme. På vores kurser skaber vi indsigt og overblik, så opgaven med at forandre bliver håndterbar og holder fokus på visionen. Vores konsulenter er bredt funderede i metoder til forandring og har både faglig og omfattende praktisk erfaring med ledelse af forandringsprocesser.

Et kursusforløb kan f.eks. klæde deltagere på til de mange forskellige forandringsroller såsom facilitator, projektleder, leder uden mandat og topledelse. Samtidig tilbyder vi perspektiver til at håndtere og kunne omfatte modstand, spændinger og autoritet, ligesom vi hjælper med udformning af forandringsstrategier. Endelig kan vi facilitere erfaringsgrupper omkring store og små forandringsindsatser i virksomheder og organisationer.

Er du interesseret i vores konsulentydelser?


Ring til Andreas Bering på +45 40 14 92 92

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig

Andreas Bering

Direktør og GDPR ansvarlig
ab@copenhagencoaching.dk

Er du interesseret i vores konsulentydelser?


Ring til Andreas Bering på +45 40 14 92 92

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrevet og bliv opdateret med vores seneste nyheder og artikler