Coaching


Samtaler er en effektiv måde at finde nye veje at gå. Et coachingforløb hos CCC skærper dit fokus på personlig udvikling, forebyggelse af stress, styrkelse af balancen mellem arbejdsliv og privatliv og gør dig i stand til at håndtere de udfordringer, der er og måtte komme.

Hos CCC er du altid er sikker på at møde en faglig og teoretisk dybt og bredt funderet coach med mange års erfaring med professionelle samtaler og som minimum en Master i Business Coaching. Da relationen er af afgørende betydning for effekten af coaching, gør vi en dyd ud af at finde den helt rigtige coach til dig og din situation.

Executive coaching Supervision og sparring Team samtaler Personlig coaching Filosofiske samtaler Protreptiske samtaler Big Five-samtale

Executive coaching

Når investering i topledelsen ses direkte på bundlinien

I et executive coachingforløb får du som topleder øget din beslutningskraft til at gennemføre forandringer, skærpe retning og sikre følgeskab i din organisation. Der vil ofte være både et strategisk spor og et personligt spor. Executive coaching skaber organisatorisk og forretningsmæssig værdi og sikrer en tydelig forbindelse til den ledelsesmæssige kerneopgave.

Executive Coaching / 3.500,- ekskl. moms per session

Du kan også købe klippekort à 5 (3.200,- kr ekskl. moms per klip) eller á 10 (2.800,- kr. ekskl. moms per klip) sessioner.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Supervision og sparring

Nye perspektiver - andre handlemuligheder

Gennem kyndig vejledning og sparring i forhold til specifikke udfordringer eller dilemmaer i arbejdslivet får du og dine kollegaer/medarbejdere nye perspektiver og dermed andre muligheder for handling. I supervisionen lægger vi vægt på at give dig/jer konkrete og anvendelige redskaber, der kan effektivisere det daglige arbejde og fokusere på det væsentlige i organisationen. Dermed er udgangspunktet for en styrket udvikling, opgaveløsning og trivsel etableret.

Supervisionerne er fortrolige og varer ca. 60 min.

Supervision & sparring /3500,- kr ekskl. moms per session.

Du kan også købe et klippekort a 5 sessioner (3.200,- ekskl. moms per klip) eller a 10 sessioner (2.800,- ekskl. moms per klip).

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Team samtaler

Få sammenhængskraft, klarhed og effektivitet i temaet

Teamcoaching gør det tydeligt hvad der binder teamet sammen og hvordan teamets sammenhængskraft og klarhed i opgaver kan skabe effektivitet. Når man arbejder som team skal man have en fælles platform, noget vi samles om. Noget der gør os stærkere sammen – som team og ikke blot som en flok individer.

Forskning viser at 82 % af alle organisationer arbejder teambaseret. 42 % af disse performer mindre effektivt og 37% arbejder ligeså effektivt, som hvis de arbejdede individuelt. Kun 21% er reelt mere effektive i teams. Til gengæld har de færre omkostninger, bedre resultater, mindre fravær, færre konflikter, mere nytænkning, højere fleksibilitet og mere forandringsparathed. Så der er noget at komme efter.

I CCC arbejder vi med teamcoaching, der tydeligt sætter fokus på det, der skal være på plads, for at et team kan performe som et team. Kommunikation, rammer og struktur, tydelige (fælles) mål og stærke relationer er udgangspunktet for at kunne skabe et high performance team.

Samtalerne er fortrolige og varer typisk 2-3 timer.

Team samtaler / 3000,- kr. pr. time ekskl. moms (kontakt os for tilbud på længere forløb med flere sessioner).

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Personlig coaching

Når personlige udfordringer forsinker handlekraften

Gennem et coachingforløb på Copenhagen Coaching Center bliver du støttet og udfordret i forhold til de temaer og udfordringer du rejser. Endvidere styrkes dine evner til at anskue og analysere de situationer, der påvirker dit daglige virke. Du kan således både få værktøjer til konkret at arbejde med dine problemstillinger samt styrke din håndteringsevne og imødekommenhed overfor de udfordringer du måtte møde.

Arbejdet med udfordringerne sker igennem tre forskellige psykologiske tilgange herunder det kognitive, den psykodynamiske og et narrativt/systemiske perspektiv. Alle tre tilgange vil kunne blive sat i spil i coaching-samtalen afhængig af udfordringens karakter.

Samtalerne er fortrolige og varer ca. 60 min.

Personlig coaching / 2200,- kr. ekskl. moms per session

Du kan også købe klippekort á 5 sessioner (1900,- kr.ekskl. moms per klip) eller á 10 sessioner (1700,- kr. ekskl. moms per klip).

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Filosofiske samtaler

Det reflekterede arbejdsliv og den organisatoriske tænksomhed.

Gennem den filosofiske samtale lærer du hvordan du tænker, hvornår du tænker bedst, og hvad du skal tænke for at styrke din praksis. Der arbejdes med metaplaner, refleksive variationer og kognitive perspektiveringer.

Du får trænet din evne til at tænke præcist, konsistent og fokuseret, og lærer hvordan du bliver tydeligere omkring hvad du forestiller dig, hvad den måde du tænker på kan have af konsekvenser samt i det hele taget at få begreb om hvad det vil sige at træne dit mentale råderum. Samtidig vil du mærke din emotionelle intelligens og igennem arbejdet med metaforer styrke din kreativitet.

Kom på højde med din egen tænkning og find formlen til hvordan du omsætter den i din ledelse, dit liv og i forhold til det organisatoriske fællesskab du er en del af.

Samtalerne er fortrolige og varer ca. 60 min.

Filosofiske samtaler / 3.500,- kr. ekskl. moms per session

Du kan også købe klippekort á 5 sessioner (3.200,- kr.ekskl. moms per klip) eller á 10 sessioner (2.800,- kr. ekskl. moms per klip).

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Protreptiske samtaler

Når du vil tæt på det væsentlige

I CCC har vi udover coaching specialiseret os i den filosofiske samtalekunst, der kaldes for Protreptik, og som går helt tilbage til Platon og Aristoteles. Denne samtaleform fokuserer ikke på dit personlige case-materiale eller dine sociale kontekster, men har sit konstante fokus på det, der betyder noget, i det sagte. Dvs. at samtalen har en stærk optagethed af værdier, personlige, ledelsesmæssige og/eller det organisatoriske, og er på én gang en abstrakt, refleksiv og meget nær og intens samtale. Så har du mod på, lyst til eller interesse for at prøve at vægte de vigtige emner i dit liv, som leder og menneske, på andre måder end via de psykologiske refleksions-rum, så skal du lade dig protreptere af CCC’s dygtige protreptikere.

Protreptiske samtaler / 3.500,- ekskl. moms per session

Du kan også købe klippekort à 5 (3.200,- kr ekskl. moms per klip) eller á 10 (2.800,- kr. ekskl. moms per klip) sessioner.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Big Five-samtale

Når din personlighedstest bliver et udviklingsværktøj

Big Five-personlighedstesten er markedets bedst underbyggede personlighedstest og et effektivt redskab til både rekruttering og ledelses-, medarbejder- og teamudvikling. Testen inspirerer til såvel personlig som faglig refleksion og udvikling. ​ Big Five-samtalen tager udgangspunkt i din Big Five testrapport. Vi gennemgår og taler om de fem faktorer, Behov for stabilitet, Ekstroversion, Åbenhed, Imødekommenhed og Samvittighedsfuldhed, samt de 24 underliggende træk, som tilsammen danner din unikke personlighedsprofil. I samtalen vil vi fokusere på at skabe en givende og etisk dialog omkring din testrapport, og vi vil kredse om de styrker og opmærksomheder der knytter sig til de enkelte områder. På den måde er det samtalens sigte at styrke selverkendelsen og skabe mulighed for personlig udvikling. ​

Samtalen er fortrolig og varer ca. 1 - 1½ timer. ​

Pris for test, rapport og samtale: 5000,- kr. ekskl. moms.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med