Proceslederuddannelsen


Kontakt underviseren

Lederens værktøjer

Er du leder, eller drømmer du om at bliver det? Trænger du til at få styrket dine lederkompetencer, og samtidig få de nyeste og brugbare værktøjer til medarbejdersamtaler og til håndtering af konfliktsituationer? Så tag moduler i Den offentlige Lederuddannelse (DOL) hos os!

Modulerne kan enten tages på åbne hold eller som skræddersyet forløb, og det er muligt at tilrettelægge undervisningen således, at der tages hensyn til de ønsker og behov, du har

Ledelse og organisation

Generelt er vores undervisning på Den Offentlige Lederuddannelse bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulet ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis. Her udfordres du på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation.

Endvidere søger undervisningen at blotlægge og reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden. Din læreproces er derfor fokuseret på opgaver og løsninger, hvor underviseren er facilitator for læreprocessen.

Vi fokuserer altid på, hvad der virker i praksis. Derfor har vi valgt ikke at følge én bestemt teoretisk tilgang. Vi ønsker, at du kritisk skal blive i stand til selv at vælge mellem de mest anvendte teorier på området. Vi kalder vores tilgang for det eklektiske princip. Ligeledes understøtter vi kritiske drøftelser af de forskellige teorier og metoder i forhold til deres videnskabsteoretiske ståsted, deres forklaringskraft og deres handlingsanvisende potentiale rettet mod din konkrete praksis.

Hos CCC kan du tage følgende DOL-moduler:

  • Det Personlige Lederskab og Forandring (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af Medarbejdere og Faglig Udvikling (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Proceslederuddannelsen (Valgmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (Valgmodul, 5 ECTS)
  • Ledelse og Coaching (valgmodul, 5 ECTS)
  • Projektledelse (valgmodul, 5 ECTS)
  • Ledelse og Filosofi (valgmodul, 5 ECTS)
  • Specialemodul (15 ECTS)
Proceslederuddannelsen

Valgmodul, 10 ECTS

Proceslederuddannelsen er et særligt tilrettelagt og intensivt forløb, der består af to valgfag fra Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL). De to valgfag er Ledelse & Coaching og Ledelse af Forandrings- og Udviklingsprocesser. Det løber over knapt halvanden måned. Forløbet består af 1 internat/seminar, 3 online webinar á 3 timer, 1 dags undervisning, 1 hel gruppedag og to individuelle coachingsessioner. Herudover er deltagelse i to dages fælles eksamen med fokus på praktiske coachingfærdigheder, procesdesign og facilitering obligatorisk. Endvidere tilbydes alle deltagerne en BIG FIVE personlighedstest med en coachende tilbagemeldingssamtale. BIG FIVE er et af markedets bedst underbyggede personlighedstests til ledere.

Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres m.v. skaber behov for professionel procesledelse. Proceslederuddannelsen giver dig et solidt fundament til at stå myndigt og dialogisk i ledelsesopgaven. Med de to moduler vil du kunne mestre den sunde og veldesignede proces, der giver dit og organisationens arbejde retning og mening. Du vil kunne samle organisationen, når der er behov for det, og inspirere til den gode idé eller den ekstra indsats. Du vil også blive klædt på til at se og forstå den enkelte medarbejders perspektiv i organisationen. Forventninger fra medarbejdere om medinddragelse og samskabelse som en del af virksomhedens kultur, drift og udvikling kalder dels på, at du har grundlæggende færdigheder i coaching og dels på, at du kan håndtere, forstå og vurdere de forskellige forandringer, der er til stede i organisationers liv, og som kalder på løbende tilpasninger og kursskifte. God procesledelse kræver evner til at styre, rumme og stimulere menneskelig og faglig mangfoldighed i retning af fælles udvikling og mål

Ledelse og coaching

Valgmodul, 5 ECTS

Med ”Ledelse og Coaching” modulet får du coachingtræning og viden om forskellige teorier og tilgange til coaching, der gør dig i stand til at foretage kompetente og etiske valg af coachingmetoder, der både er praksisrelevante, og samtidig teoretisk funderede og begrundede. At udvikle evnen og modet til at foretage komplicerede valg i en foranderlig verden (og at hjælpe dine medarbejdere til at gøre det samme) er en massiv udfordring, der kræver en uddannelse med eftertryk på dannelse. Konkret betyder det, at undervisningens arbejdsform tager udgangspunkt i høj studieaktivitet. Og du kommer til at spille en aktiv rolle som undersøger ved at udforske din og andres praksis. Det er noget, vi ansporer til og iscenesætter som en integreret del af undervisningen. Undervisningen indeholder på denne måde teoretisk tyngde, praksisnærhed og tilpas refleksiv afstand. Men altid med masser af træning i at coache og indsigt i hvilke muligheder og udfordringer der eksisterer i en coachingsamtale.

Herudover får du mulighed for at få indsigt i hvordan coaching kan benyttes i organisationer – herunder den strategiske anvendelse, funktion og kobling, samt mulighed for at diskutere etiske problemstillinger forbundet med coaching på et højt kvalificeret niveau.

Ledelse og filosofi

Valgmodul, 5 ECTS

Med ”Ledelse og Filosofi” får du viden om filosofiske teorier med henblik på at sætte ”de gode grunde” i spil i den offentlige organisation og du arbejder med hvordan etik og værdier kan anvendes som grundlag for at træffe beslutninger i din ledelsespraksis.

Modulet fremstiller en række begreber om ledelsesfilosofi i forhold til den moderne ledelsesteorihistorie og det moderne arbejdsliv, som gør det tydeligt, hvorfor etik og moderne eksistensfilosofi er helt centralt indenfor offentlig ledelse. Gennem en lang række øvelser får du mulighed for at træne dine sproglige kompetencer gennem løbende at blive involveret i etiske og filosofiske samtaler med de andre på holdet. Via personligt og parvist arbejde med etiske cases fra egen ledelsesfunktion inviteres du ind i en vifte af forskellige filosofiske teorier, som sigter på at styrke den personlige etiske habitus og de konkrete etiske processer i den organisatoriske praksis. Med temaer som mening, ansvar, omsorg, relationer og retfærdighed ser vi i fællesskab på, hvordan etiske strategi og regnskabsprocesser fungerer, og hvorvidt disse tilfører ledere, medarbejdere og organisationer fornyet værdi for valgene der træffes, dialogerne der foregår, samt for fællesskabets fremdrift.

Kursusoversigt

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

20. september

1

08:30 - 15:00

Undervisning

Gentofte

27. september

2

08:30 - 15:00

Undervisning

Gentofte

11. oktober

3

08:30 - 15:00

Undervisning

Gentofte

26. oktober

4

09:00 - 15:30

Eksamen

Gentofte

27. oktober

5

09:00 - 15:30

Eksamen

Gentofte

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

2. november

1

8:30 – 15.00

Undervisning

Gentofte

10. november

2

8:30 – 15.00

Undervisning

Gentofte

23. november

3

8:30 – 15.00

Undervisning

Gentofte

7. december

4

8:30 – 15.00

Eksamen

Gentofte

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

7. november

1

10:00 - 22:00

-

København

8. november

2

09:00 - 16:00

-

København

17. november

3

09:00 - 12:00

-

Online

21. november

4

09:00 - 12:00

-

Online

30. november

5

14:00 - 17:00

-

Online

8. december

6

10:00 - 16:00

-

København

9. december

7

-

Gruppedag

-

15. - 16. december

8-9

-

Eksamen

-

Ansøg nu

Undervisere

Camilla Ingwersen, Seniorkonsulent

Camilla Ingwersen

Kvalificeret underviser i Mindfulness-baseret stressreduktion, Aarhus Universitet

Certificeret Supervisor, Dansk Familie Terapeutisk Institut

Stud. master i Naturbaseret Terapi og Sundhedsfremme, Københavns Universitet

ci@copenhagencoaching.dk

Ghita Vejlebo, Direktør

Ghita Vejlebo

Kvalitetsansvarlig for DOL’en og cand.mag

Psykoterapeut, Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC)

2-årig organisationspsykologisk efteruddannelse, Institut for gruppeananlyse (OPU)

2-årigt lederkursus ”Den professionelle leder", Attractor/Rambøll

gv@copenhagencoaching.dk

Line Arnmark, Associeret partner

Line Arnmark

Cand. Scient. pol

Master i Business Coaching

Diplom i Ledelse

la@copenhagencoaching.dk

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig

Andreas Bering

Cand. Comm., Roskilde Universitet

Master of Business Coaching (EQA), CCC

Certificeret i personlighedstesten Big FIVE

ab@copenhagencoaching.dk

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.

Undervisningen foregår i Gentofte Børnevenners lokaler på Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

Prisen for Ledelse og Coaching er 8.600,- (Ekskl. moms)
Prisen for Ledelse og Filosofi er 8.600,- (Ekskl. moms)
Proceslederuddannelsen: 27.500,- (Ekskl. moms) inkl. Forplejning, overnatning mellem 2. og 3. maj 2023 (Ikke oblikatorisk), litteratur, BIG FIVE test og to individuelle coachinger med en certificeret coach fra Copenhagen Coaching Center

Der er ingen adgangskrav

Informationsmøde

Kom til Informationsmøde om vores nye intensive og eksklusive Procesledelsesforløb.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig

Jeg vil gerne deltage på følgende dage (kryds af):

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding til informationsmødet.

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Ansøg

Skulle du have spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på info@copenhagencoaching.dk eller kontakte os direkte på tlf.: +45 24 27 28 71

Vi glæder os til at høre fra dig, tak for din interesse!

Hvem skal betale?

Vælg op til 10 filer

Hvor har du hørt om os?:

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding/ansøgning til Proceslederuddannelsen

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Når du tilmelder dig en af vores uddannelser via formularen nedenfor, ender din tilmelding i en sikret emailboks, som kun én medarbejder i CCC har adgang til. Derefter gemmes din data i vores kundedatabase, som også er en sikker database efter de nye GDPR regler.

Vi bruger udelukkende dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig vedrørende din tilmelding, og dine faktureringsdata til at sende dig en faktura. Ved at tilmelde dig en uddannelse siger du ikke automatisk ja til at modtage nyhedsmails eller andet materiale fra os. Dette skal klikkes af manuelt.

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Ghita Vejlebo nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål

Få mere inspiration fra CCC

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Interesseret i vores andre uddannelser?

CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.