Ousia publications


OUSIA PUBLICATIONS er et nystiftet forlag, marts 2021, hvis funktion primært er at være et organ for forskellige videns-produktioner i CCC-regi.

Forlagets navn sigter efter det græske ords mening, som betyder "den sande væren". Forlagets logo er hentet fra zen-traditionen og sigter på "oplysning og evighed".

Copenhagen Coaching Center blev dannet i 2004. Vi udbyder uddannelser indenfor coaching og ledelse samt yder ledelsessparring, coaching og skræddersyede uddannelses- og udviklingsforløb for virksomheder, teams og enkelt-personer i såvel offentlige institutioner som i det private erhvervsliv.

Siden virksomhedens start har vores mål være at støtte og udbrede det udforskende projekt som læring og udvikling kan være. Vi har som ambition at være et videnscenter for vores kunder og samarbejdspartnere, og vi arbejder dagligt på at udvikle, udbrede og udveksle indsigt og erfaring med dialog, ledelse og læring.

Ousia Publications er det nyeste tiltag i denne bestræbelse.

Syntesemodellen

En introduktion

59,00 kr.

Dette hæfte er det første i serien om “Syntesemodellen”. Hæftet giver en introduktion til modellen som er teoretisk fundering af coaching som samtaleform i psykologiske og filosofiske forhold og brydningsflader.