Grundlæggende set er ideen, formålet og visionen med denne 4-årige terapi-uddannelse at kombinere, nuancere og kvalificere samarbejdet mellem den filosofiske tradition og dannelse og den psykologiske og psykoterapeutiske tradition og dannelse. I dette spektrum tilbyder og muliggør uddannelsen et dybere, højere og langt bredere beredskab at møde sin klient/borger og sig selv med. Gennem en lang række metoder, øvelser, prøver og udfordringer, teoretisk såvel som praktisk, dannes den kommende terapeut på denne uddannelse i at kunne møde det andet menneske som menneske og med-menneske.