Tilbage til Resonans

coaching ledelse podcast blog viden

De Undersøgende Rum

I Copenhagen Coaching Center har vi udviklet en podcast-serie som stiller skarpt på centrale undersøgende rum inden for coaching og ledelse. Serien rummer syv afsnit, der tilsammen udgør spændende samtaler og essentielle markører i forståelsen af, hvordan vi arbejder med coaching og ledelse. Lyt med og fordyb dig i såvel psykologiens som filosofiens verden.

Denne podcast introducerer selve serien ’De undersøgende rum’. Foruden producent Morten Levinsen deltager seniorkonsulent Morten Bertelsen og associeret partner Morten Paustian. Temaerne handler indledningsvis om coaching som et overordnet ledelsesfænomen ud fra en psykologisk og filosofisk tilgang. Hvad tidsånden? Og hvilke vinde blæser inden for den ledelsesmæssige praksis?

Hvilken rolle spiller tanken for det enkelte menneske? Og hvordan mønstrer tankerne sig? Rummer de en struktur? Eller er de båret frem af en tilfældighed? I denne podcast lytter vi til konsulent Frederikke Winther og direktør Mette Mejlhede, som pointerer de væsentligste karakteristika for den kognitive tilgang inden for psykologien og coaching. Emnerne, der belyses her, er ’negative automatiske tanker’, ’leveregler’ og ’skemata’ samt ’den kognitive diamant’ og personlighedstesten ’BIG 5’.

Hvad er følelser? Hvordan opleves de? Hvilken betydning har følelser i vores liv – dvs. hvad vil de os? I denne podcast berører vi følelsernes sprog og den æstetik der knytter sig til følelserne. Det foregår som en samtale mellem seniorkonsulent Kim Gørtz og associeret partner Morten Paustian, der sammen undersøger følelserne som en integreret del af den menneskelige eksistens.

I denne podcasts tager Morten Levinsen til Hellerup for at drøfte det systemisk-narrative spor i coaching. Her møder han seniorkonsulent Morten Bertelsen. I det systemisk-narrative spor kigges der på relationer og sammenhænge som selvskabende systemer. Og på mennesket som en eksistentiel udstrækning af relationer og deres betydning for selvopfattelse og identitet. Derudover berører podcasten også de mere akademiske og videnskabelige strømninger omkring socialkonstruktivismen, der er den videnskabelige hovedreference i forståelsen af den systemisk narrative tilgang.

Hvad kan filosofien i praksis? Hvilken relevans har den filosofiske samtale i vores moderne samfundsliv? Podcasten stiller også skarpt på samtalens form, herunder meningen og betydningen af filosofi i en ledelseskontekst. Samtalen ledes frem af direktør og partner Mette Mejlhede, seniorkonsulent Kim Gørtz og associeret partner Morten Paustian.

Er der mon nogle særlige værensformer, som kan fremme betingelserne for at gøre sig erkendelser? Og er der nogle bestemte tilgange, som fremelsker ledelse af den menneskelige eksistens? I denne podcast gennemgås der seks forskellige såkaldte eventualer, som udtrykker forskellige værensformer i samtalen. Eventualerne bliver reflekteret og eksemplificeret af direktør og partner Mette Mejlhede, seniorkonsulent Kim Gørtz og associeret partner Morten Paustian.

Hvad er egentlig den vidensmæssige orienteringsramme for Copenhagen Coaching Center? Dette belyses af seniorkonsulent Kim Gørtz og direktør Mette Mejlhede, der optegner den akademiske indramning af tre forskellige måder at gribe coaching an på. Det er en gennemgang af den såkaldte syntesemodel, som er en eklektisk sammensat referenceramme af både teoretisk og praktisk karakter.