Personlighedens paradokser

Arrangementet er afholdt

Personlighedens paradokser

Lær at aflæse og indgå i dialog om koblinger af træk, som på den ene eller anden måde kan give anledning til paradoksal tænkning og handling i det levede liv. Nogle personlighedstræk kan forstærke hinanden og således trække i samme retning, men andre træk i visse situationer trækker i forskellige retninger med tvivl og, i værste fald, usikkerhed og splittelse til følge. Nogle mennesker trives fx godt med at være i centrum, men er samtidig særligt sårbare overfor kritik og modstand. Andre trives bedst i teams, men har samtidig en tilbøjelighed til at gå sine egne veje. Atter andre har let til vrede, men bryder sig ikke om uoverensstemmelser og konflikt.

Med afsæt i en række konkrete profiler med indbyggede potentielle paradokser undersøger vi mulige styrker og udfordringer i personlige paradokser. Målet med workshoppen er at skærpe opmærksomheden på mulige paradokser, at udvide idéen om paradoksers betydning, og endelig at træne evnen til at gå i dialog med testpersonen om det mulige paradoks og dets betydning i arbejdslivet i praksis.

Personlighedens paradokser

Bliv medlem af community og få gratis adgang til vores kommende event med Rasmus Kragh,
samt mange flere store navne og begivenheder i 2022.

Som medlem får du også:

  • Netværk, inspiration og supervison på min. 3 årlige træningsaftener
  • Min. to faglige arrangementer årligt
  • 1 gratis eksemplar af nye CCC-udgivelser
  • Op til 10 årlige nyhedsbreve
  • 15% rabat på events, eksklusive arrangementer og udvalgte kurser
Tilmeld dig community her