Big Five i ledelsesudvikling

Arrangementet er afholdt

Brug af Big Five i rekruttering og udvikling af ledere

En leder er ikke bare en leder – der findes et utal af forskellige ledelsesformer og ledertyper: Lyttende ledelse, tydelig ledelse, transparent, visionær, situeret, filosofisk, inddragende ledelse. Hvilken ledelsestype, der efterspørges, afhænger af virksomhedens selvbillede, medarbejdernes behov og de værdimæssige og teoretiske strømninger, der hersker i konteksten. Med så mange forskellige forestillinger og idealer om godt lederskab, er der selvklart heller ikke én optimal personprofil for god ledelse. Man kan tværtom vende den rundt og spørge sig selv, hvilken optimal ledelsesstil gemmer sig i den enkelte leders personprofil?

Målet på workshoppen er at optimere og nuancere deltagernes forståelse af, hvad godt lederskab er, samt at skærpe evnen til at indgå i kritisk-konstruktiv dialog om personligt lederskab og udvikling af lederevner med afsæt i Big Five personprofiler.

Big Five i ledelsesudvikling

Bliv medlem af community og få gratis adgang til vores kommende event med Rasmus Kragh,
samt mange flere store navne og begivenheder i 2022.

Som medlem får du også:

  • Netværk, inspiration og supervison på min. 3 årlige træningsaftener
  • Min. to faglige arrangementer årligt
  • 1 gratis eksemplar af nye CCC-udgivelser
  • Op til 10 årlige nyhedsbreve
  • 15% rabat på events, eksklusive arrangementer og udvalgte kurser
Tilmeld dig community her