Karl Tomm besøgte CCC


Karl Tomm er en særdeles erfaren og vis herre inden for samtaleterapi med et systemisk afsæt. Han har været en ledende skikkelse på sit felt, når det omhandler samtaler og forskellige tilgange til samtaler - samtaler om det væsentlige.

CCC Community afholdt aftenarrangement med den verdensberømte, canadiske psykiater Karl Tomm d. 25. november kl. 17-21.

Karl Tomm er en særdeles erfaren og vis herre inden for samtaleterapi med et systemisk afsæt. Han har været en ledende skikkelse på sit felt, når det omhandler samtaler og forskellige tilgange til samtaler - samtaler om det væsentlige.

Karl har over 40 års erfaring med familieterapi. Han er fader til en kendt spørgeramme. Han har introduceret Michael White, Humberto Maturana m.fl. til resten af verden og arbejder med relationelle diagnoser. Kort sagt er han ’the man to go to’, hvis man vil vide noget om spørgsmål og interventioner i samtaler.

Vi er både ydmyge og beærede over, at Karl Tomm ville gæste CCC til en aften om ’interventive interviewing’ – altså den tilgang, hvor du intervenerer i kraft af dine spørgsmål. Foruden dette hovedtema var der i løbet af aftenen fokus på relationer, dvs. hvordan kan vi arbejde med relationer ud fra et systemisk perspektiv? Og hvad bidrager det perspektiv med til samtalen?

Tak for en dejlig aften i netværket! CCC