Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Sputnik

v. Bettina Råschou, Carsten Gylling, Jesper Larsen og Lene Holst Holmgård

Sputnik er en social organisation, der giver børn og unge med særlige behov mulighed for læring, trivsel og udvikling. Sputnik har dagbehandlingsskoler, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, botilbud og kursuscenter. Herudover er Sputnik VISO-leverandør for Socialstyrelsen og rådgiver bl.a. i autisme, ADHD, angst og skolevægring.

Tredje bidrag v/ Bettina Råschou, Carsten Gylling, Jesper Larsen og Lene Holst Holmgård

Sputniks ledelse reflekterer i deres kommende kapitel over protreptik som en metode til at synliggøre og udvikle den etiske dimension i ledelsen af socialt arbejde. De oplever protreptikken ”som en frisættende dialogisk form, der [kan] genføde en nysgerrighed over for organisationens værdisæt og ledelsesformer og give os mulighed for at undersøge elementer i vores kerneopgave”.

Hos Sputnik bliver den protreptiske samtale en anledning til at opholde sig lidt længere i eftertænksomheden i arbejdet med psykisk sårbarhed. Således hjælper protreptikken ledere og medarbejdere med at ”holde sig på sporet”.

Når den sociale sektor er under pres af øget regulering, stigende dokumentationskrav og mindre økonomisk råderum, gør protreptikken det muligt at genbesøge og genforhandle kerneopgaven i overensstemmelse med grundlæggende faglige og menneskelige værdier i det sociale virke.

I Sputnik stilles protreptikken desuden to helt konkrete opgaver:

At holde tanken og sproget flydende så organisationen forbliver dynamisk og elastisk i sit væsen

At fungere som modgift mod forråelse ved hele tiden at minde om det værdifulde fundament, socialt arbejde bygger på og bygger op mellem mennesker.


Mette Mejlhede

Bettina Råschou

Afdelingsleder, Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune.

Uddannet socialpædagog og cand.pæd.pæd.psyk. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi og autismespecifik metodeudvikling. VISO-specialist for Socialstyrelsen. Tidligere afdelingsleder i Sputnik. Pt. studerende på CCC’s Master i Business Coaching.


Mette Mejlhede

Carsten Gylling

Områdechef for Sputnikkollegiet og Sputnik STU.

Medlem af Sputniks øverste ledelse. Uddannet pædagog og Master i Uddannelsesledelse med speciale fra CCC’s Master of Business Coaching. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi .


Mette Mejlhede

Jesper Larsen

Områdechef for Skolen Sputnik og medlem af Sputniks øverste ledelse.

Uddannet lærer og Master i Uddannelsesledelse med speciale fra CCC’s Master of Business Coaching. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi og uddannelsesansvarlig for Kursuscenter Sputniks systemisk-narrative lederuddannelse.


Mette Mejlhede

Lene Holst Holmgård

Medlem af Sputniks øverste ledelse med lederansvar for Kursuscenter Sputnik, Sputniks psykologteam og kommunikationsindsats.

Uddannet cand.mag. i retorik og er censor i retorik på KU og AU. Efteruddannet fra Københavns Kommunes lederudviklingsprogram og Sputniks systemisk-narrative lederuddannelse.


Modtag et eksklusivt uddrag af Angsten som det fælles tredje. Af Lars Worning fra vores kommende antologi Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin. Skriv dig op til vores nyhedsbrev nedenfor

Antologien udkommer i efteråret 2021

Tilmeld