Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Sputnik v. Bettina Råschou, Carsten Gylling, Jesper Larsen, Lene Holst Holmgård

Tekst tekst

Bettina Råschou

Afdelingsleder, Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune.

Uddannet socialpædagog og cand.pæd.pæd.psyk. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi og autismespecifik metodeudvikling. VISO-specialist for Socialstyrelsen. Tidligere afdelingsleder i Sputnik. Pt. studerende på CCC’s Master i Business Coaching.


Carsten Gylling

Områdechef for Sputnikkollegiet og Sputnik STU.

Medlem af Sputniks øverste ledelse. Uddannet pædagog og Master i Uddannelsesledelse med speciale fra CCC’s Master of Business Coaching. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi .


Jesper Larsen

Områdechef for Skolen Sputnik og medlem af Sputniks øverste ledelse.

Uddannet lærer og Master i Uddannelsesledelse med speciale fra CCC’s Master of Business Coaching. Efteruddannet i systemisk-narrativ familieterapi og uddannelsesansvarlig for Kursuscenter Sputniks systemisk-narrative lederuddannelse.


Lene Holst Holmgård

Medlem af Sputniks øverste ledelse med lederansvar for Kursuscenter Sputnik, Sputniks psykologteam og kommunikationsindsats.

Uddannet cand.mag. i retorik og er censor i retorik på KU og AU. Efteruddannet fra Københavns Kommunes lederudviklingsprogram og Sputniks systemisk-narrative lederuddannelse.