Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Ungecenteret, Skanderborgvej, Aarhus kommune


I betydningens fodspor

Kristine Küsch Larsen og Søren Asmussens bidrag bygger på en en protreptisk/ filosofisk undersøgelse og analyse af værdisammenstød imellem medarbejdere og ledere i en større dansk pædagogisk organisation i en krisetid – i Coronatid. Og dermed også i en tid, hvor der stilles krav om hurtige beslutninger, hvor der skal skabes tryghed, og hvor der er mange følelser på spil. I bidraget stiller forfatterne skarpt på situationer, hvor de selv oplever sig udfordret i deres ledelsespraksis. Situationer, hvor den ønskværdige nysgerrighed til tider erstattes af hurtige domme og forhøjet følelsesberedskab.

Forfatterne er således optagede af at finde og forstå de særlige betydninger der er på spil, når der opstår værdisammenstød i organisationen. Gennem analyser af egne samtaler internt i lederteamet bruger Kristine og Søren protreptikken til at sætte fokus på de begreber og ord, der viser sig at have særlig betydning både for dem selv og for organisationens selvforståelse og performance. Derved får de som ledere en bedre forståelse af, hvad der sker, når krisen trænger sig på og sætter værdier i et krydspres mellem lovgivningsmæssige regler, normer, kerneopgaver og bekendtgørelser og et højt følelsesmæssigt alarmberedskab.


Mette Mejlhede

Søren Asmussen

Leder, Ungecentret, Skanderborgvej, Aarhus Kommune

Uddannet Pædagog, Master i læreprocesser med specialisering ledelse og organisationspsykologi og Master i Business Coaching fra CCC. Arbejdsfokus på udsatte og anbragte unge i 20 år som leder.


Mette Mejlhede

Kristine Küsch Larsen

Leder, Ungecenteret, Skanderborgvej, Aarhus kommune

Uddannet Socialrådgiver, Cand. Pæd. Soc., samt master i Business coaching fra CCC. Arbejdsfokus på udsatte unge i 15 år, primært som konsulent, siden underviser og de sidste 6 år som leder.


Modtag et eksklusivt uddrag af Angsten som det fælles tredje. Af Lars Worning fra vores kommende antologi Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin. Skriv dig op til vores nyhedsbrev nedenfor

Antologien udkommer i efteråret 2021

Tilmeld