Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Behandler hos Alkoholrådgivningen

Søren Dahlsgaard

Behandler hos Alkoholrådgivningen

Misbrugskonsulent, DAC-uddannelsen samt NADA øre-akupunktur. Psykoterapeut, Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Kognitivt Mentoruddannelse, Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Uddannelsesforløb i Den motiverende samtale (MI), Gregers Rosdahl. Protreptisk samtale, Copenhagen Coaching Center. Narrativ Misbrugsbehandler 1-årig efteruddannelse, DISPUK.

Protreptikken giver mod og mere kød på benet i terapien

Søren Dalsgaard er behandler hos Alkoholrådgivningen og fortæller i sit bidrag til antologien om sine erfaringer med protreptiske samtaler som en del af misbrugsbehandlingen i et dansk fængsel. For Søren har protreptikken vist sig som en effektiv måde at tale om de grundlæggende, eksistentielle problemstillinger, som kan fylde meget i et menneskeliv, præget af misbrug, kriminalitet og straf. Problemstillinger, som det nogle gange kan være svært at få forbindelse til i en mere traditionel, terapeutisk tilgang. Dels fordi samtaler i psykologisk, terapeutisk forstand har fokus på konkrete og personlige forhold, som kan være svære at tale om. Dels fordi klienterne ofte har været i behandlersystemet i mange år og derfor er ret trænede i at give de rette svar på tiltale, så mødet bliver mere et spil eller et ritual, end en reel, undersøgende samtale.

De protreptiske spørgsmål er anderledes, overraskende, udfordrende og stimulerende og får klienten til tænke sig om og svare på nye og overraskende måder. Det er desuden Sørens erfaring, at den skærpede livs- og selvbevidsthed, der vokser ud af de protreptiske samtaler, kan være er medvirkende til at løfte de efterfølgende, mere traditionelle terapisamtaler. Dét at have hørt sig selv reflektere og filosofere over noget af det mest væsentlige i livet ved et tidligere møde, styrker lysten og modet til at engagere sig i terapien og forsøge at få styr på – og passe bedre på – dét, der er værd at leve for.

Søren har flere års erfaring inden for det pædagogiske område, herunder som mentor og med en baggrund som misbrugskonsulent og psykoterapeut har Søren stor erfaring med relations-arbejde samt at arbejde systematisk og metodisk, herunder med fastsættelse af mål og delmål. At arbejde med udvikling og adfærdsændringer i samarbejde med andre og se resultater af indsatser, når fx borgere kommer ud af misbrug, kriminalitet, kommer i uddannelse, får sunde fritidsaktiviteter. er nogle af de helt store motivationsfaktorer for mig. De sidste 6 år har jeg været tilknyttet som konsulent i Alkoholrådgivningen i København, Samt fast ansat som misbrugsbehandler i Projekt Menneske i Horserøds ambulante og døgnbehandling.