Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Skovvænget v. Bo Christoffersen

Tekst tekst

Bo Christoffersen

Forstander. Skovvænget. Region Hovedstaden. Den Sociale virksomhed

Pædagog, Cand.scient.soc., MPG