Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Skovvænget, Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed


v/ Bo Christoffersen, Irene Koldtoft og Elvira Marie Svarre Vistisen

Protreptikken påvirker alle i rummet, med en helende effekt

Af Bo Christoffersen, Irene Koldtoft og Elvira Marie Svarre Vistisen, Skovvænget, Region Hovedstaden. Den Sociale virksomhed.

I bidraget beskriver de 3 ledere af det socialpsykiatriske bo- og rehabiliteringssted Skovvænget, hvordan de bruger protreptiske samtaler som kickstarter af eksempelvis faglige diskussioner og udviklingsprocesser, fordi protreptik er en effektiv metode til at zoome ind og skabe et fælles fokus på det, der betyder noget for dem.

En helt central pointe er, at protreptik ikke blot kun virker og påvirker dem, som selv deltager i en samtale, men også alle de andre, som er til stede i rummet omkring samtalen og lytter med.

Dét, at observere andre have en protreptisk samtale med hinanden og at tænke sig selv med og ind i den samtale fra sidelinjen, kan alene være et stærkt input og inspiration til egne indsigter og holdninger og dermed klæde den enkelte på til at bidrage konstruktivt til den efterfølgende, kollektive proces.

Så uanset om få eller mange deltager direkte i en protreptisk samtale, kan protreptikken, som en måde at tænke, tale og være sammen på, aktivere og engagere hele gruppen i dialogen. …Og minde os om, som de skriver, hvor vigtigt og interessant det kan være at tale sammen. Og vise os, at dét at tale fokuseret og koncentreret sammen i sig selv kan være helende for samarbejdet.


Mette Mejlhede

Bo Christoffersen

Forstander. Skovvænget. Region Hovedstaden. Den Sociale virksomhed

Pædagog, Cand.scient.soc., MPG