Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

Jack Købke

Direktør i Kompagniet & Alkoholrådgivningen

Jack har igennem de sidste 20 år arbejdet med afhængighed i forskellige kontekster. I store linjer kan nævnes ungebehandling i døgnregi, ledelse af dagbehandling, faglig leder i kommunalt regi, samt ledelse af behandlingsafdeling i lukket fængsel. De sidste 7 år som selvstændig med facilitering af den øverste ledelse i en lille koncern inden for samme branche.

Skabelsen af betydningsfulde rum med protreptikken som refleksivt ledelses-greb Morten Randløv er centerchef for ungecentret i Aarhus kommune. I sit bidrag beskriver han, hvordan han benytter protreptikken som en måde at stimulere refleksionen over det væsentlige blandt lederne til gavn for det organisatoriske fællesskab.

Randløv mener, at protreptiske dialoger kan bidrage til øget ’væredygtighed’ i ledelse, fordi de protreptiske spørgsmål kalder lederne ind i ’det betydningsfulde rum’, hvor den personlige vilje, intention, konflikt og reaktion opstår fra. Ved en øget opmærksomhed hos lederne på det individuelt væsentlige øges også opmærksomheden på det fælles meningsfulde. Gennem et par udfoldede eksempler på protreptiske samtaler med ungecenterets ledere om eksempelvis faglighed og ledelse, viser Randløv, hvordan den protreptiske dialogform sætter gang i tankerne på nye og overraskende måder. I stedet for at fiksere og fastholde forståelsen, åbnes og udfordres idéen om det pågældende begreb.

En central pointe er her, at dialogen ikke slutter med den konkrete samtale, men at refleksionerne arbejder videre i deltagerne efterfølgende, og skaber fornyet opmærksomhed omkring begrebet i hverdagens ledelsespraksis. Randløv’s bidrag viser således, hvordan protreptikken kan bidrage til ledelse af ledere i en subtil og individuel form, hvor refleksioner over væsentlige forhold for den enkelte kan sprede sig som ringe i vandet og stimulere omsorg og opmærksomhed omkring det alment menneskelige og alment væsentlige i og for det organisatoriske fællesskab.