Tilbage til Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Bidragsyder

CCC

Den filosofiske samtalekunst og dialogiske disciplin; Protreptikken, der trækker aner tilbage til den græske, antikke tænkning (Sokrates, Platon og Aristoteles), har i de seneste 15 år fået støt stigende opmærksomhed og fundet sin pasform indenfor store dele af ledelsespraktikken, offentlig såvel som i privat regi. Endvidere er der indenfor skoleverdenen vakt stor interesse herfor, specielt omkring temaer som dannelse og etik. I forhold til ledelse og undervisning har den protreptiske tilgang indtil videre primært kredset omkring værdi-afklaring og bibragt nytænkning samt øget grad af intensitet i forhold til at finde frem til hvem man er og hvad man står for som leder og lærer.

Imidlertid er et nyt erfarings-rum trådt mere og mere frem i de senere år, nemlig protreptik som behandlingsform og som et vægtigt bidrag til filosofisk terapi. Både som supplement og alternativ til de mere psykologiske terapi- og behandlingsformer viser det sig med større og større klarhed, at den protreptiske arbejdsform har noget at komme med, endda i en sådan grad at erfaringspuljen hermed er blevet ganske tungt-vejende, og tyder på at der ligefrem tegner sig former for evidens og klare effekter af den protreptiske tilgang som behandlingsform indenfor den sociale sektor.

Det er derfor med stor taknemmelig overfor bidragsyderne og med stolthed og respekt at vi i dette forår vil kunne byde velkommen til en række velfunderede erfaringer og erkendelser omkring protreptikkens funktion og ydeevne indenfor områder, hvor der bl.a. arbejdes med “psykisk sårbare” og “udsatte unge” samt ikke mindst hele organiseringen og ledelsen heraf.

Modtag et eksklusivt uddrag af Angsten som det fælles tredje. Af Lars Worning fra vores kommende antologi Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin. Skriv dig op til vores nyhedsbrev nedenfor

Antologien udkommer i efteråret 2021

Tilmeld