Fordi ordene, vi siger, betyder noget

Hvad angår Protreptikken, er den som samtaledisciplin at finde helt tilbage i antikkens filosofi, hvor specielt Platon og Aristoteles har forholdt sig til den og bygget videre herpå. Men Protreptikken har også historisk set udviklet sig op gennem Kristendommens æra og specielt langt ind i den psykologiserende Katolicisme, hvor syndsforladelse og sjæleransagelse bliver dominerende kendetegn.

I forhold til den moderne Protreptik har vi kunnet finde mange inspirationer. Lige fra den tyske oplysningsfilosofi (ved fx Immanuel Kant), indover Romantikken (1800-tallet med specielt Søren Kierkegaard) og frem til 1900-tallets filosofi med fx Martin Heidegger, Michael Foucault og Gilles Deleuze. Imidlertid er Aristoteles og den dialogfilosofiske disciplin (med Martin Buber, Gabriel Marcel og Emmanuel Levinas), dem, der bærer fanen højest, og dermed danner det etiske og sprogfilosofiske grundlag for vores indgang til og respekt for den protreptiske samtalekunst.

Protreptik på semester 3 på vores 2-årige Masteruddannelse i Business Coaching

Det tog os nogle år at indse, at Proteptikken fortjente et helt semester for sig selv på vores masteruddannelse. Således begyndte de første hold (tilbage til omkring 2004 og frem til omtrent 2008) med både at have psykologisk coaching, protreptik og filosofi allerede på 1. semester. Vi indså hen ad vejen, at det var for voldsomt og samtidig gjorde protreptikken til skamme. Derfor besluttede vi os for, henover 2009, at skabe plads til, at de 10 dage som semester 3 varer, kun skal handle om protreptik. Og det er stadig det længste og mest intensive sammenhængende forløb, der findes i Danmark (og formentlig også i verden) omkring Protreptik. Se mere om semester 3, som også kan tages som et selvstændigt uddannelsesforløb, her.

Og vores semester 4 på MBC udfolder endvidere mere moderne, filosofiske inspirationer til denne samtalekunst (jvf. ovenstående navne). Se mere om semester 4 her.

Det gælder for begge semestre, at man kan tage dem uden at have været igennem semester 1 og semester 2.

Individuel certificering i protreptik

Dette forløb har vi haft god succes med i mange år, dels fordi det er så fleksibelt og intenst, og dels fordi en del mennesker har behov for at dyrke en proces uden at skulle følge et hold med faste programmer, etc. Dette forløb danner således en ramme og grund for dine behov, fx ved at aftale tider som passer dig, steder som passer dig og emner som passer dig. Og ikke mindst giver dig muligheder for, som leder og menneske, både at lære protreptikken at kende som redskab, metode og eksistentiel livsindstilling, og samtidig komme tættere på de emner, som betyder noget for dig i din ledelse og i dit liv. Dette forløb afslutter med en praktisk eksamination med efterfølgende refleksion. Se mere her.

Masterclass i protreptik

Vi har i mange år holdt vores årlige masterclass i protreptik, både udenfor CCC-huset på kursussteder, langs strand og skov, og i CCC-huset, i vores fine undervisningslokaler. Uanset hvor det foregår, er fokus at blive bedre til protreptikken, styrke sine greb, mødes med erfarne protreptikere, ligesindede, og samtidig få bygget noget ny teori på, nye principper, input, og ikke mindst, træning og øvelser. Vi sætter altid den fælles bundgrænse, hvad angår færdigheder og kompetencer, højt. Læs mere om den næstkommende Masterclass i Protreptik her.

Protreptiske foredrag, workshops og seminarer

Vi har igennem de sidste 10 år været vidt omkring og lavet mindre forløb i og om protreptik, lige fra coaching-konferencer rundt om i verden til interne seminarer og workshops i danske organisationer, kommuner, private virksomheder samt foreninger, ledergrupper, bestyrelser, m.m. Vores erfaring er stadig, at deltagerne finder protreptikken spændende, givtig og gavnlig. Nogle oplever den også vanskelig, og igen andre finder det svært bare at sige ordet: “Protreptik”. Det gælder også i sådanne sammenhænge, at vi holder af at bruge tiden, vi har sammen med jer, på en blanding af input om teori, principper, greb og metoder og træning og små øvelser, så vi sammen kan gøre os nogle erfaringer om, hvad og hvordan det virker.

Protreptik i praksis

I 2015 lykkedes det Mette Mejlhede og Kim Gørtz at få skrevet og udgivet: “Protreptik i praksis”.

Den bliver brugt flittigt, både ift ovenstående forløb, og bredt ud i det danske erhvervsliv kan vi også se og høre, at folk nyder gavn af dens meget praktiske vinkel på, hvordan man fører en protreptik. Og mon ikke de er på vej til at udgive en follow-up, der rummer “findings”, erfaringer, metoder og teori-konstruktioner indenfor de seneste 5 år…?

Husk, det handler om at få væsentlige samtaler til at lykkes…

Protreptik for viderekomne

I denne dialogiske arbejdsbog lærer du at filosofere og at invitere til at filosofere. Bogen sigter efter livsklykken og arbejder med begrebslogiske, eksistentielle og seis-miske samtaleformer.

I bogen gennemgås Protepticus (af den unge Aristoteles) med henblik på at inddrage kognitions-filosofiske, eksistensfilosofiske og differensfilosofiske dialogformer.

Igennem bogen inviteres læseren til selv at arbejde med den protreptiske disciplin og kunstart via en lang række øvelser…