Psykologisk filosofisk psykoterapi

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på FPP- uddannelsen.

§ 1.1

Du kan have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.
  • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.

§ 1.2

Hvis du har en anden grunduddannelse. Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via optagelsestype.

Du kan have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse, fx en kandidatuddannelse eller professionsbachelor.
  • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.

§ 1.3

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelorniveau, kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

Du kan have:

  • En grunduddannelse af mindst tre års varighed.
  • Fem års erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) med mellemmenneskelig kontakt (ledelse med personalekontakt, sociale projekter, netværksgrupper, rådgivning, støtte-kontakt, vejledning o.lign.)
  • Udpluk (min. 25%) af diplomer eller anden dokumentation for gennemførte relevante kurser, hvis sådanne er taget

Tilbage til Psykologisk filosofisk psykoterapi

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Camilla Ingwersen nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.

Vil du vide mere om uddannelsen?


Hent brochure

Ny antologi på vej

Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Udkommer forår 2022
Læs mere

Her kan du søge om optagelse på CCC’s 4 årige uddannelse til Psykologisk Filosofisk Psykoterapeut.

START DIN TILMELDING HER

Interesseret i vores andre uddannelser?

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.