Syntesemodellen

Syntesemodellen

En introduktion
Bog: 59,00 kr. E-bog: 45,00 kr.

Dette hæfte er det første i serien om “Syntesemodellen”. Hæftet giver en introduktion til modellen som er teoretisk fundering af coaching som samtaleform i psykologiske og filosofiske forhold og brydningsflader.

Modellen fungere desuden som et pædagogisk didaktisk stillads i tilegnelsen og udviklingen af en coaching praksis.

Syntesemodellen har indgået som grundstruktur i undervisningen på CCC’s uddannelser siden 2005, og er med årene blevet afprøvet, udfordret og videreudvikling til sin nuværende form.

Køb her

Tilbage til Ousia forlag