Værdier i ledelse og organisationer


Vores værdier er vores kompas i livet og i arbejdslivet. De er grundlaget for vores vurdering af rigtigt og forkert, og for hvad vi har lyst og ulyst til. I bedste fald guider de os i svære beslutninger og skaber tilfredshed og motivation i de daglige gøremål.

Vores værdier er vores kompas i livet og i arbejdslivet. De er grundlaget for vores vurdering af rigtigt og forkert, og for hvad vi har lyst og ulyst til. I bedste fald guider de os i svære beslutninger og skaber tilfredshed og motivation i de daglige gøremål. Men vores værdier er ikke altid så mærkbare eller synlige for os. Og det sker tit, at det er vores uklare greb om og erkendelse af vores værdier, som gør, at noget opleves svært eller gør ondt.

På CCC er vores afsæt, at ledelse og arbejde bliver mere meningsfuldt og betydningsfuldt, når man møder og udvikler et forhold til sine egne og andres værdier. Hvad er ordentlighed fx? Kan der være for meget ordentlighed? Og hvornår er der måske for lidt af det? Og har ordentligheden en bagside? Vores værdier er subjektive, men ikke desto mindre afgørende for vores selvforståelse, relationer og organisationens kultur. Vores konsulenter afholder kursusforløb med værdispotting og værdiimplementering, som vitaliserer teamet og arbejdspladsen på både den korte og den lange bane. Vi er specialiseret i protreptiske gruppesamtaler, som undersøger gruppens værdier gennem en særlig samtaleform udarbejdet af antikkens Aristoteles og videreudviklet af filosoffen Ole Fogh Kirkeby.