Trivsel


Vi tilbyder kurser og workshops, som sætter fokus på de væsentligste forhold og inspirerer til, hvordan de kan omsættes til praksis. Det drejer sig særligt om psykologisk tryghed, herunder en stærk teamkultur, meningsfuld opgaveudformning, kompetenceudvikling gennem anerkendende feedback og skabelsen af råderum for medarbejdere.

Trivsel er et kritisk konkurrenceparameter på arbejdsmarkedet, hvor der i stigende grad opleves problemer med at rekruttere medarbejdere til ledige stillinger. Medarbejdere efterspørger netop meningsfuldhed og trivsel på arbejdspladsen ved siden af de traditionelle konkurrenceparametre løn, ferie, barselsregler osv. Hvad er det for nogle faktorer, som skaber engagement og trivsel, og som gør arbejdspladser sunde og attraktive og modvirker stagnation og udbrændthed?

Hvilke praksisser er det muligt at udvikle og sætte turbo på, så trivsel og arbejdsglæde øges? Vi tilbyder kurser og workshops, som sætter fokus på de væsentligste forhold og inspirerer til, hvordan de kan omsættes til praksis. Det drejer sig særligt om psykologisk tryghed, herunder en stærk teamkultur, meningsfuld opgaveudformning, kompetenceudvikling gennem anerkendende feedback og skabelsen af råderum for medarbejdere.