Transition i arbejdslivet


Transitioner – eller overgange – i arbejdslivet angår både det enkelte menneske og arbejdspladsen. Der kan være tale om jobskifte, ændringer i arbejdsopgaver og dermed i karrierevejen samt forfremmelse, pensionering eller andre naturlige overgange i livet.

Transitioner – eller overgange – i arbejdslivet angår både det enkelte menneske og arbejdspladsen. Der kan være tale om jobskifte, ændringer i arbejdsopgaver og dermed i karrierevejen samt forfremmelse, pensionering eller andre naturlige overgange i livet. En transition vil ofte indebære en form for krise, selvom den kan være nødvendig og ønsket. Vi tilbyder kurser og workshops til ledere, teamledere og andre med ansvar for medarbejdere. Her understøtter vi kompetencen til at spotte medarbejdere, som er i eller har brug for transition og til at hjælpe og støtte dem og processen bedst muligt. For individuelle transitionsforløb. Se mere her.