Teamudvikling og teamsupervision


Teamarbejdet er det sted, hvor mange medarbejdere i det daglige arbejdsliv har behov for at finde meningsfuldhed og opleve, at de gør en forskel. Det er her, at trygge og produktive relationer mellem medarbejdere har hovedrollen.

Teamarbejdet er det sted, hvor mange medarbejdere i det daglige arbejdsliv har behov for at finde meningsfuldhed og opleve, at de gør en forskel. Det er her, at trygge og produktive relationer mellem medarbejdere har hovedrollen. I langt de fleste organisationer gør flere komplekse forhold sig i dag gældende; fx distancearbejde, et fokus på diversitet og på work-life balance. Alt sammen udtryk for en efterspørgsel efter en helhedsorienteret indsats i en verden, hvor også teknologi griber ind i mange processer og relationer.

Vores erfarne konsulenter kan rådgive om og supervisere arbejdsprocesser i teams og andre typer arbejdsgrupper med forskellige sammensætninger. Vores kernekompetence er at sætte gang i og supervisere processer, der hjælper teams med at få forståelse for hinanden som arbejdsgruppe og som individer. Det har en afgørende effekt på effektiviteten omkring kerneopgaven, på psykologisk tryghed og på teamets evne til at tage ved lære af erfaringer. Vi arbejder ofte med en kombination af personlighedstest og teamcoaching med afsæt i psykologiske, socialpsykologiske, organisationspsykologiske og filosofiske tilgange til samtaler og samarbejde i grupper.