Ledelse


Ingen er født leder. Man bliver leder, fordi man lærer, træner og holder sig ajour med sig selv, forretningen og medarbejderne. Lederskab involverer bl.a. at inspirere og engagere medarbejdere mod et fælles mål og at udvikle og kommunikere visioner, både på egne vegne og i samskabende og tillidsfulde processer med stakeholdere.

Ingen er født leder. Man bliver leder, fordi man lærer, træner og holder sig ajour med sig selv, forretningen og medarbejderne. Lederskab involverer bl.a. at inspirere og engagere medarbejdere mod et fælles mål og at udvikle og kommunikere visioner, både på egne vegne og i samskabende og tillidsfulde processer med stakeholdere. Vores kerneydelse for erfarne såvel som nye ledere er undervisning og træning i det coachende lederskab. Det handler kort fortalt om at støtte sig selv og andre i at finde og orientere sig mod det, som virkelig betyder noget. Vi tilbyder kursusforløb, som træner ledelse med et åbent sind, evnen til at bevæge sig i det uforudsigelige og samtidig kende egne værdier og grænser.

På vores kurser arbejdes der med at styrke lederens kompetence til at begynde, berige og løfte samtalen og udviklingsprocessen om det væsentlige i organisationen og i livet. Vi har dertil solid erfaring i kursusforløb og workshops, som spotter og undersøger værdier i lederskabet og i organisationen. Det kan være komplekst og sårbart at lede gennem regler. Derimod kan man stå rodfæstet og smidigt i ledelsesopgaven med et nuanceret og veludviklet værdimæssigt ståsted. Vores intense forløb skærper deltagernes refleksioner over og fornemmelser for det, der afgør deres handlinger i deres konkrete ledelsespraksis.