Forandrings- og udviklingsprocesser


Et kursusforløb kan f.eks. klæde deltagere på til de mange forskellige forandringsroller såsom facilitator, projektleder, leder uden mandat og topledelse. Samtidig tilbyder vi perspektiver til at håndtere og kunne omfatte modstand, spændinger og autoritet, ligesom vi hjælper med udformning af forandringsstrategier.

Forandring i organisationer kan være både et ønske og en nødvendighed. Små forandringer i form af justeringer kan have store og positive effekter, og samtidig kan store strukturelle forandringer afstedkomme meget lidt i den sidste ende. Det afhænger af graden af professionalisme. På vores kurser skaber vi indsigt og overblik, så opgaven med at forandre bliver håndterbar og holder fokus på visionen. Vores konsulenter er bredt funderede i metoder til forandring og har både faglig og omfattende praktisk erfaring med ledelse af forandringsprocesser.

Et kursusforløb kan f.eks. klæde deltagere på til de mange forskellige forandringsroller såsom facilitator, projektleder, leder uden mandat og topledelse. Samtidig tilbyder vi perspektiver til at håndtere og kunne omfatte modstand, spændinger og autoritet, ligesom vi hjælper med udformning af forandringsstrategier. Endelig kan vi facilitere erfaringsgrupper omkring store og små forandringsindsatser i virksomheder og organisationer.