Dialogiske samtaler og kommunikation


Dialogisk kapacitet kan være nyttig og ligefrem nødvendig, når der er brug for fælles beslutninger gennem bred inddragelse af fx medarbejdere eller borgere. Og dialoger kan være afgørende, når der er uenigheder og behov for gensidig forståelse - for relationens, for fællesskabets eller for sagens skyld. Endelig er dialog vigtig for tryghed og medarbejderudvikling.

Dialogisk kapacitet kan være nyttig og ligefrem nødvendig, når der er brug for fælles beslutninger gennem bred inddragelse af fx medarbejdere eller borgere. Og dialoger kan være afgørende, når der er uenigheder og behov for gensidig forståelse - for relationens, for fællesskabets eller for sagens skyld. Endelig er dialog vigtig for tryghed og medarbejderudvikling. Dialoger er undersøgende samtaler, som man ikke kender udfaldet af på forhånd. I en dialog forsøger man at få det bedste frem i hinanden ved at indstille sig nysgerrigt og lytte efter den andens positive intentioner. På den måde kan der opstå nye og uforudsete forståelser og handlemuligheder.

Vi har mange års praktisk og teoretisk erfaring i at træne dialogisk kapacitet gennem konkrete samtalegreb og faglige perspektiver på dialogiske samtaler. Dertil støtter vi den enkelte dialogholder i at komme på højde med sig selv og sine egne værdibaserede og emotionelle styrker og udfordringer for derigennem bedst at kunne møde andre i dialogen. Vores kursusforløb i dialogiske samtaler og kommunikation er en blanding af korte teoretiske oplæg og intensiv træning i et trygt rum.