Tankens Magt

Tankens Magt

I Copenhagen Coaching Center har vi udviklet en podcast-serie som stiller skarpt på centrale undersøgende rum inden for coaching og ledelse. Serien rummer syv afsnit, der tilsammen udgør spændende samtaler og essentielle markører i forståelsen af, hvordan vi arbejder med coaching og ledelse. Lyt med og fordyb dig i såvel psykologiens som filosofiens verden.

Tankens magt

Hvilken rolle spiller tanken for det enkelte menneske? Og hvordan mønstrer tankerne sig? Rummer de en struktur? Eller er de båret frem af en tilfældighed? I denne podcast lytter vi til konsulent Frederikke Winther og direktør Mette Mejlhede, som pointerer de væsentligste karakteristika for den kognitive tilgang inden for psykologien og coaching. Emnerne, der belyses her, er ’negative automatiske tanker’, ’leveregler’ og ’skemata’ samt ’den kognitive diamant’ og personlighedstesten ’BIG 5’.

Link til podcasten

Alle afsnit i serien:

  1. Introduktion til De undersøgende rum, CCC og ledelsesfænomenet
  2. Følelsernes sprog
  3. Protreptikken – den filosofiske samtale
  4. Tankens magt
  5. Syntesemodellen - den refleksive ramme
  6. Det decentrede subjekt
  7. Eventualerne - en måde at være i verden på

Serien er produceret for Copenhagen Coaching Center af Morten Levinsen

← Læs flere historier