Tilbage til CCC Lyd

Podcast

Syntesemodellen – den refleksive ramme

Hvad er egentlig den vidensmæssige orienteringsramme for Copenhagen Coaching Center? Dette belyses af seniorkonsulent Kim Gørtz og direktør Mette Mejlhede, der optegner den akademiske indramning af tre forskellige måder at gribe coaching an på.