CCC Seminar

07. Oktober 2021


Når ledelse finder intentionen

Eksklusivt oplæg af Kim Gørtz

Pris: 450,- (ekskl. moms)

GRATIS for medlemmer af CCC Community

Tid: 07. Oktober 2021 17.00-20.00

Sted: Blegdamsvej 104 A, 2100 København Ø

Seminar 4: Når ledelse finde intentionen (med Husserl som inspiration)

Hvor retter ledelsen sin bevidsthed hen? Gennem en kortere gennemgang af den moderne fænomenologis hovedpointer omkring ‘bevidsthed’, sigtes der herefter på at tydeliggøre, hvordan fænomenologiske metoder som fx ‘epoché’ og ‘eidetisk reduktion’ kan give mening i en ledelses-kontekst. Hvad vil det fx sige at (kunne) skue det væsentlige, eller være i stand til at forblive i det invariante? I det hele taget handler dette seminar om, 1) dels at få arbejdet med deltagernes egen bevidsthedsmæssige forfatning og intentionalitet, 2) dels at få samlet op på hele den tetralogiske seminar-række ift dannelses-sporet og det etiske fundament i sin ledelse. På den baggrund inviteres deltagerne til at finde deres helt egen invarians og specifikke rettethed, og derfra foretage de væsentlige ledelsesterapeutiske greb med henblik på at foretage de endelige og fuldbyrdede praktiske manøvrer.

Bliv medlem af CCC Community og få adgang til 'Når ledelse finder intentionen' gratis.

Som medlem får du også:

  • Netværk, inspiration og supervison på min. 3 årlige træningsaftener
  • Min. to faglige arrangementer årligt
  • 1 gratis eksemplar af nye CCC-udgivelser
  • 12 årlige nyhedsbreve
  • 15% rabat på events, eksklusive arrangementer og udvalgte kurser
Tilmeld dig community her