CCC Seminar

17. Maj 2021


Når ledelse finder pligten

Eksklusivt oplæg af Kim Gørtz

Arrangementet er afholdt

Seminar 2: Når ledelse finder pligten (med Kant som inspiration)

Hvad vil det sige at forpligte sig i ledelse? Gennem en kortere gennemgang af hovedpointerne fra den pligte-etiske position og pædagogiske disciplinering, sigtes der efter at undersøge hvordan “tilbøjeligheder” og svigtende dømmekraft kan minimeres og decideret undgås, så snart og så længe man opnår modet til at bruge sin forstand; “Sapere aude!” Oversat til engelskbetyder den latinske sætning: “Sapere aude” … “Dare to know”; og oversættes også løst til danske som “Vov at vide ting” eller endnu mere løst som: “Vov at tænke selv!” Således handler dette seminar om at komme nærmere den selvstændige tanke-modus, og ikke mindst turde eksekvere denne i sin praksis. På den baggrund inviteres deltagerne til at finde sit mod og sin egen tanke, og derfra foretage de indledningsvise terapeutiske greb med henblik på at foretage de første praktiske manøvrer.

Bliv medlem af CCC Community og få adgang til 'Når ledelse finder pligten' gratis.

Som medlem får du også:

  • Netværk, inspiration og supervison på min. 3 årlige træningsaftener
  • Min. to faglige arrangementer årligt
  • 1 gratis eksemplar af nye CCC-udgivelser
  • 12 årlige nyhedsbreve
  • 15% rabat på events, eksklusive arrangementer og udvalgte kurser
Tilmeld dig community her