04. November 2021


Personlighedens paradokser

Pris: 950,- (ekskl. moms)

570,- for CCC Community medlemmer – Tilmelding her

Tid: 04. November 2021 17.00-20.00

Sted: Online

Personlighedens paradokser

Lær at aflæse og indgå i dialog om koblinger af træk, som på den ene eller anden måde kan give anledning til paradoksal tænkning og handling i det levede liv. Nogle personlighedstræk kan forstærke hinanden og således trække i samme retning, men andre træk i visse situationer trækker i forskellige retninger med tvivl og, i værste fald, usikkerhed og splittelse til følge. Nogle mennesker trives fx godt med at være i centrum, men er samtidig særligt sårbare overfor kritik og modstand. Andre trives bedst i teams, men har samtidig en tilbøjelighed til at gå sine egne veje. Atter andre har let til vrede, men bryder sig ikke om uoverensstemmelser og konflikt.

Med afsæt i en række konkrete profiler med indbyggede potentielle paradokser undersøger vi mulige styrker og udfordringer i personlige paradokser. Målet med workshoppen er at skærpe opmærksomheden på mulige paradokser, at udvide idéen om paradoksers betydning, og endelig at træne evnen til at gå i dialog med testpersonen om det mulige paradoks og dets betydning i arbejdslivet i praksis.


Find enkeltbilletter

Bliv medlem

Et medlemskab af CCC Community giver dig adgang til et eksklusivt lukket fagligt netværk, samt gratis adgang til flere CCC arrangementer året rundt.

Medlemsfordele

Som CCC Community-medlem bliver du både klogere på din og andres ledelse og får derudover en lang række økonomiske fordele