Nyt, spændene samarbejde med Herning Bibliotekerne


Det er med stor glæde og stolthed, at vi hermed kan fortælle, at vi netop har indgået en aftale med Herning Bibliotekerne om et nyt, spændende samarbejde omkring visionsudvikling og procesledelse i bibliotekerne.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi hermed kan fortælle, at vi netop har indgået en aftale med Herning Bibliotekerne om et nyt, spændende samarbejde omkring visionsudvikling og procesledelse i bibliotekerne. Projektet løber gennem hele 2019 og involvere blandt andet et kursusforløb for chefer, ledere og procesledere samt udviklingen af et ny online værktøj til visions- og procesarbejde på folkebiblioteket.

Ideen bag projektet er, at stærke, effektfulde processer sker i spændingsfeltet mellem vilje og vej, tradition og fornyelse, ophold og vandring, værdier og muligheder. Biblioteket er på én gang et aktivt, mangfoldigt og værdifuldt rum i lokal- og regionalsamfundet med mange muligheder og mange forpligtelser overfor borgere i alle aldre, livsfaser og samfundslag. I biblioteket forenes fritid, arbejdsliv og uddannelse, forskellighed, fællesskab og medborgerskab, medier, meninger og foreninger. Bibliotekerne er som kulturinstitution således i en konstant positionerings- og udviklingsproces, og et af dets centrale opgaver og udfordringer er at finde sit eget fodfæste i tiden og derfra skabe resonans mellem egne indsatser og omgivelsernes behov. Hvordan man gør det bedst i praksis, har vi fået til opgave at hjælpe med.

I CCC ser vi meget frem til samarbejdet og er stolte over at få lov til at bidrage til udviklingen af nye mål, måder og muligheder for bibliotekernes udfoldelse i fremtiden.