Tilbage til CCC Lyd

Podcast

Eventualerne – en måde at være i verden på

I denne podcast gennemgås der seks forskellige såkaldte eventualer, som udtrykker forskellige værensformer i samtalen.