Det decentrerede subjekt

Det decentrerede subjekt

I Copenhagen Coaching Center har vi udviklet en podcast-serie som stiller skarpt på centrale undersøgende rum inden for coaching og ledelse. Serien rummer syv afsnit, der tilsammen udgør spændende samtaler og essentielle markører i forståelsen af, hvordan vi arbejder med coaching og ledelse. Lyt med og fordyb dig i såvel psykologiens som filosofiens verden.

Det decentrerede subjekt

I denne podcasts tager Morten Levinsen til Hellerup for at drøfte det systemisk-narrative spor i coaching. Her møder han seniorkonsulent Morten Bertelsen. I det systemisk-narrative spor kigges der på relationer og sammenhænge som selvskabende systemer. Og på mennesket som en eksistentiel udstrækning af relationer og deres betydning for selvopfattelse og identitet. Derudover berører podcasten også de mere akademiske og videnskabelige strømninger omkring socialkonstruktivismen, der er den videnskabelige hovedreference i forståelsen af den systemisk narrative tilgang.

Link til podcasten

Alle afsnit i serien:

  1. Introduktion til De undersøgende rum, CCC og ledelsesfænomenet
  2. Følelsernes sprog
  3. Protreptikken – den filosofiske samtale
  4. Tankens magt
  5. Syntesemodellen - den refleksive ramme
  6. Det decentrede subjekt
  7. Eventualerne - en måde at være i verden på

Serien er produceret for Copenhagen Coaching Center af Morten Levinsen

← Læs flere historier