Coaching-foredragsrække på Københavns Universitet


Har man lyst til at vide mere om coaching fra forskellige, faglige perspektiver, arrangerer professor Reinhardt Stelter en foredragsrække på Københavns Universitet med den ambition at få mange og forskellige stemmer fra coachingens verden i tale.

Har man lyst til at vide mere om coaching fra forskellige, faglige perspektiver, arrangerer professor Reinhardt Stelter en foredragsrække på Københavns Universitet med den ambition at få mange og forskellige stemmer fra coachingens verden i tale. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Læs mere her https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/projekter/coaching/coachingforedrag/