05. Oktober 2021

Big Five i transition

Pris:
450,- (ekskl. moms)

270,- (ekskl. moms) for medlemmer af CCC Community

Tid:
05. Oktober 2021 - 17.00-20.00

Åben i kalender 05-10-21 05-10-21 Europe/Paris Big Five i transition Online

Sted:
Online

Jobprofil og kompetenceramme som grundlag for personlighedstestning

At teste (indsamle og analysere data) er kun interessant og effektfuldt, hvis man: 1. har et sammenligningsgrundlag, som kan sætte resultatet i perspektiv, og 2. har en kontekstforståelse, som kan tilføre resultatet betydning og værdi i praksis. En personlighedstest er af samme grund mest virkningsfuld for både kandidat og virksomhed, hvis den faglige og sociale kontekst, profilen skal tænkes ind i, er velreflekteret og den ønskede kompetenceramme tydeligt beskrevet. Uden en klar kontekstbeskrivelse og kompetenceramme risikerer man i værste fald at teste op ad en uudtalt, utopisk og i alle tilfælde urimelig idealforestilling om ’den gode ansatte og kollega’, som ingen kan efterleve, endsige udholde, i praksis.

På workshoppen arbejder vi med deltagernes egne cases, udarbejder konkrete kompetencerammer og afprøver og diskuterer en række forskellige personprofiler på casen. Med sig hjem får deltagerne en helt konkret metode til at afklare og rammesætte kompetencer med betydning for rekruttering og/eller udvikling af ledere og medarbejdere.

Bliv medlem af CCC Community og få adgang til 'Big Five i transition' for 270,- (ekskl. moms)

Som medlem får du også:

  • Netværk, inspiration og supervison på min. 3 årlige træningsaftener
  • Min. to faglige arrangementer årligt
  • 1 gratis eksemplar af nye CCC-udgivelser
  • Op til 10 årlige nyhedsbreve
  • 15% rabat på events, eksklusive arrangementer og udvalgte kurser
Tilmeld dig community her