05. Oktober 2021


Big Five i transition

Pris: 950,- (ekskl. moms)

570,- for CCC Community medlemmer – Tilmelding her

Tid: 05. Oktober 2021 17.00-20.00

Sted: Online

Jobprofil og kompetenceramme som grundlag for personlighedstestning

At teste (indsamle og analysere data) er kun interessant og effektfuldt, hvis man: 1. har et sammenligningsgrundlag, som kan sætte resultatet i perspektiv, og 2. har en kontekstforståelse, som kan tilføre resultatet betydning og værdi i praksis. En personlighedstest er af samme grund mest virkningsfuld for både kandidat og virksomhed, hvis den faglige og sociale kontekst, profilen skal tænkes ind i, er velreflekteret og den ønskede kompetenceramme tydeligt beskrevet. Uden en klar kontekstbeskrivelse og kompetenceramme risikerer man i værste fald at teste op ad en uudtalt, utopisk og i alle tilfælde urimelig idealforestilling om ’den gode ansatte og kollega’, som ingen kan efterleve, endsige udholde, i praksis.

På workshoppen arbejder vi med deltagernes egne cases, udarbejder konkrete kompetencerammer og afprøver og diskuterer en række forskellige personprofiler på casen. Med sig hjem får deltagerne en helt konkret metode til at afklare og rammesætte kompetencer med betydning for rekruttering og/eller udvikling af ledere og medarbejdere.


Find enkeltbilletter

Bliv medlem

Et medlemskab af CCC Community giver dig adgang til et eksklusivt lukket fagligt netværk, samt gratis adgang til flere CCC arrangementer året rundt.

Medlemsfordele

Som CCC Community-medlem bliver du både klogere på din og andres ledelse og får derudover en lang række økonomiske fordele