04. Marts 2021


Big Five i ledelsesudvikling

Pris: 950,- (ekskl. moms)

Tid: 04. Marts 2021 17.00-20.00

Sted: Online

Brug af Big Five i rekruttering og udvikling af ledere

En leder er ikke bare en leder – der findes et utal af forskellige ledelsesformer og ledertyper: Lyttende ledelse, tydelig ledelse, transparent, visionær, situeret, filosofisk, inddragende ledelse. Hvilken ledelsestype, der efterspørges, afhænger af virksomhedens selvbillede, medarbejdernes behov og de værdimæssige og teoretiske strømninger, der hersker i konteksten. Med så mange forskellige forestillinger og idealer om godt lederskab, er der selvklart heller ikke én optimal personprofil for god ledelse. Man kan tværtom vende den rundt og spørge sig selv, hvilken optimal ledelsesstil gemmer sig i den enkelte leders personprofil?

Målet på workshoppen er at optimere og nuancere deltagernes forståelse af, hvad godt lederskab er, samt at skærpe evnen til at indgå i kritisk-konstruktiv dialog om personligt lederskab og udvikling af lederevner med afsæt i Big Five personprofiler.


Find enkeltbilletter

Bliv medlem

Et medlemskab af CCC Community giver dig adgang til et eksklusivt lukket fagligt netværk, samt gratis adgang til flere CCC arrangementer året rundt.

Medlemsfordele

Som CCC Community-medlem bliver du både klogere på din og andres ledelse og får derudover en lang række økonomiske fordele