Metodik

Metodik

CCC har siden virksomhedens start i 2004 arbejdet for at skabe de bedste uddannelser for ledere og konsulenter. Vores undervisning er praktisk orienteret og enkel at omsætte og anvende i dagligdagen. Produkter og metoder er forskningsbaserede og vokser ud af en kombination af velkendte og underbyggede teorier. Da vi er uddannelsesinstitution for nye såvel som garvede ledere og konsulenter, er vi altid opdateret på vores specialer.

Vores undervisningsmetodik tager praktisk udgangspunkt i vores egen model, Syntesemodellen, som er en pædagogisk og didaktisk model, baseret på tre grundperspektiver eller vidensparadigmer: det kognitive, det psykodynamiske og det systemisk-narrative. Syntesemodellen er ikke en statisk model, men under konstant udvikling i takt med nye trends, som kan behandles og forstås ud fra modellen og omvendt.

Med vores brede teoretiske grundlag, forsøger vi at møde den enkelte i sin egen, individuelle lærerproces for herigennem at skabe høj faglig og personlig læring – individuelt, men også kollektivt. Vores opgave er derfor at støtte det udforskende projekt som læring kan være!

← Tilbage til Om os