EMCC akkreditering hos CCC

Det højeste niveau for en Business Coach uddannelse

CCCs mål er at tilbyde den bedste uddannelse indenfor coaching. Med EMCC’s højeste akkreditering, Master Practitioner, har du en garanti for, at det er det du får!

Hos CCC har vi siden starten af 2004 stræbt efter at sætte nye standarder inden for coaching-feltet. Denne drivkraft har ledt til samarbejde med førende professorer, virksomhedsledere og coaching praktikere, blandt andet i udviklingen af vores masteruddannelse i Business coaching. Det målrettede arbejde resulterede i 2012 i EMCC’s højeste akkreditering. Vi er meget stolte af at være den eneste danske uddannelsesvirksomhed, der har opnået denne internationale godkendelse af en uddannelse, der udbydes eksternt.

EMCC AKKREDITERINGEN ER ET KVALITETSTEMPEL. Både i forhold til uddannelsens faglige og etiske standard, men også en garanti for, at at deltagerne får en uddannelse, som er internationalt anerkendt, og som de derfor også kan bruge i udlandet og i internationalt orienterede virksomheder.

EMCC (European Mentoring and Coaching Council) blev grundlagt i 1992 og er en uafhængig, upartisk og non-profit organisation. Copenhagen Coaching Center har valgt at blive akkrediteret ved denne organisation, fordi den med sit brede grundlag arbejder for at styrke kvaliteten af coaching og mentoring uddannelser i Europa og udgør derfor den tungeste og mest veldokumenterede akkreditering af dem, der findes.

EMCC’s akkreditering bygger på den såkaldte Bologna-erklæring, hvor alle EU-landenes undervisningsministre har vedtaget en lang række kvalitetskriterier, der gælder for de formelle videregående uddannelser.

EMCCs hjemmeside

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.