Consulting

For at udvikle sig bæredygtigt har virksomheder, organisationer og mennesker brug for friske øjne og nye perspektiver. CCC har solid erfaring med strategiudvikling i organisationer.

Siden 2004 har vi konsulteret alle former for virksomheder – fra nogle af Danmarks største organisationer til helt små start-ups - og dermed skabt perspektiv og plads til nye strategier, ideer og værdier. Vi gør det muligt at se sig selv med nye øjne.

Se hvad vi tilbyder ⟶
CCC Header
#

Ledelses
udvikling

Selvindsigt og praktisk dømmekraft

Ledelse er helt centralt for virksomheders og organisationers udvikling og kvalitet. I vores arbejde med ledelsesudvikling arbejder vi i to spor: Den individuelle lederudvikling & Udvikling af ledelsesteamet.

Det individuelle spor:

Udgangspunktet for vores arbejde med ledelsesudvikling er et klart fokus på den ledelsesmæssige kerneopgave og praksis: at skabe retning, engagement og følgeskab. Det er lederens dialog og ageren med medarbejderne, som skaber forandringer og udvikling. En af de vigtigste ledelseskompetencer er derfor selvindsigt og praktisk dømmekraft, som sikrer, at lederen vender sig mod det væsentlige og inspirerer sine medarbejdere til at gøre det samme.

Selve ledelsesudviklingen kan have forskellige former og indhold, rammesat og tilpasset den enkelte situation og person. Eksempelvis gennem (skygge-)coaching og/eller interventioner, hvor praksis og dermed virkeligheden i hverdagen bliver det, vi arbejder med.

Teamsporet:

Teamsamarbejdet i ledelsen har stor betydning for såvel virksomhedens resultater som for ledernes egen trivsel. Et godt teamsamarbejde er derfor et must og omfatter en række grundelementer:

 • Tillid og tryghed
 • Et gensidigt godt kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt
 • klarhed over mål, opgaver og ansvar
 • dialog og konstruktiv feedback
 • ledelse af lederteamet I arbejdet med udvikling af ledelsesteamet kan der bl.a. indgå testning med Big Five personlighedstest, herunder både individuelle profiler og teamprofiler.

Ineresseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Lars Nyborg, Associeret partner
Lars Nyborg ln@copenhagencoaching.dk 27 11 42 44
#

Konsulent
udvikling

Vi arbejder med konsulentrollen ud fra principper der gør det nemmere at forstå og understøtte organisationens arbejde, mål og retning samtidig med at du som intern eller ekstern konsulent får redskaber og tydelighed om din position i organisationen.

Vi har fokus på, at det skal være de daglige udfordringer vi skal forholde os til samtidig med, at der skal være tydelig opmærksomhed på generelle overførbare tænkninger og praksisser der over tid er givende læringsplatforme for den enkelte konsulent og organisationen

Ineresseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Morten Bertelsen, Seniorkonsulent
Morten Bertelsen mb@copenhagencoaching.dk 52 19 09 57
#

Organisations
udvikling

Kompleksiteten i organisationer og udenfor i samfundet er høj og foranderlig. Det kræver samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation har de rigtige systemer, processer og tilgange til mennesket i organisationen for at lykkes.

Vi er optaget af og meget tydelige på, at det eksterne blik og den ekspertise vi har skal bruges rigtigt når vi går ind og arbejder med organisationer. Det har sine fordele, men det er den enkelte organisation der selv skal leve, styre og opleve det virkningsfulde ved at have CCC med i organisatoriske processer. I CCC er vi optaget af organisationers:

 • Kommunikation

 • Rekruttering & onboarding

 • Strategi

 • Procesfacilitering

 • Teamudvikling

 • Innovation

Ineresseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig
Andreas Bering ab@copenhagencoaching.dk 40 14 92 92
#

Medarbejder
udvikling

I alle organisationer er dét at løfte medarbejdere nødvendigt. I CCC arbejder vi med kompetenceudviklende aktiviteter for medarbejdere i alle typer organisationer. Vi har særligt fokus på bedre, mere eller nye former for samarbejde samt øget motivation og deltagelse. Målet er at løfte medarbejdernes dialogiske kapacitet samt at skærpe blikket på sig selv i organisationen med henblik på nye kompetencer, større engagement og bedre trivsel.

Vi arbejder både med enkelte medarbejdere og med teams og teamudvikling, ofte i en kombination. Uanset om det gælder konflikthåndtering, nye opgaver, organisationsændringer eller noget helt fjerde, er den røde tråd i medarbejderudviklingsforløb at finde veje til en større værdsættelse og mere konstruktiv udnyttelse af egne og andres kompetencer i organisationen.

Ineresseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig
Andreas Bering ab@copenhagencoaching.dk 40 14 92 92