Organisationsudvikling


15 års erfaring

I CCC har vi over 15 års erfaring i arbejdet med situationer, hvor en given organisatorisk praksis skal justeres, udfoldes eller decideret transformeres.

Organisationer rummer i sig selv sin egen iboende kompleksitet og mulighed for at gå på tværs af sine egne rutiner og regelmæssigheder. Det kræver imidlertid som regel en opøvelse i at kunne se, hvor de produktive brud og potentielle ændringer kan komme fra. Endvidere afstedkommer brud, sprækker og uregelmæssigheder en generel utryghed, usikkerhed og menneskelig såvel som systemisk forstyrrelse, som skal håndteres.

Derfor er det vigtigt at vide, hvad man gør, hvordan man arbejder og, ikke mindst, hvor man vil hen, når man initierer organisatoriske forandringsprocesser og udviklingstiltag. Hvem skal med, hvordan skal folk ændre deres adfærd og vaner med henblik på hvad og hvornår? Mange spørgsmål hober sig som regel op, når nye tiltag skal i gang, og når der af mange forskellige grunde skal installeres en anderledeshed.

Temaer, som vi typisk holder meget øje med, kan bistå med ekspertise til samt installere opmærksomhedsfelter og greb, teknikker og metoder i forhold til, er:

  • Ledelse; hvem holder tovet, bærer ansvaret, samt sikrer sig, at tingene sker?
  • Kommunikation; dialog, formidling, briefing og evaluering.
  • Rekruttering & onboarding; hvem skal med og hvorfor? Om roller og positioner.
  • Strategiske processer; hvem holder overblikket, og hvad er formålet?
  • Proceshåndtering; hvordan kører vi processen?
  • Teamudvikling; hvem skal nu arbejde sammen med og hvordan?
  • Nye ideer: kreative rum og innovative scenarier.

Interesseret i at høre mere? Ring og få en snak med:

Andre konsulentydelser

Konsulentudvikling
Konsulentudvikling

Vi arbejder med konsulentrollen ud fra principper der gør det nemmere at forstå og understøtte organisationens arbejde, mål og retning samtidig med at du som intern eller ekstern konsulent får redskaber og tydelighed om din position i organisationen.

Ledelsesudvikling
Ledelsesudvikling

Ledelse er helt centralt for virksomheders og organisationers udvikling og kvalitet. I vores arbejde med ledelsesudvikling arbejder vi i to spor: Den individuelle lederudvikling & Udvikling af ledelsesteamet.

Skal vi tales ved?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at vælge den rette konsulentydelse? Indtast navn og telefonnummer og en af vores konsulenter ringer dig op inden for 24 timer

Leder du efter et kursus?

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.