Ledelsesudvikling


Selvindsigt og praktisk dømmekraft

Ledelse er helt centralt for virksomheders og organisationers udvikling og kvalitet. I vores arbejde med ledelsesudvikling arbejder vi i to spor: Den individuelle lederudvikling & Udvikling af ledelsesteamet.

Det individuelle spor:

Udgangspunktet for vores arbejde med ledelsesudvikling er et klart fokus på den ledelsesmæssige kerneopgave og praksis: at skabe retning, engagement og følgeskab. Det er lederens dialog og ageren med medarbejderne, som skaber forandringer og udvikling. En af de vigtigste ledelseskompetencer er derfor selvindsigt og praktisk dømmekraft, som sikrer, at lederen vender sig mod det væsentlige og inspirerer sine medarbejdere til at gøre det samme.

Selve ledelsesudviklingen kan have forskellige former og indhold, rammesat og tilpasset den enkelte situation og person. Eksempelvis gennem (skygge-)coaching og/eller interventioner, hvor praksis og dermed virkeligheden i hverdagen bliver det, vi arbejder med.

Teamsporet

Teamsamarbejdet i ledelsen har stor betydning for såvel virksomhedens resultater som for ledernes egen trivsel. Et godt teamsamarbejde er derfor et must og omfatter en række grundelementer:

  • Tillid og tryghed
  • Et gensidigt godt kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt
  • klarhed over mål, opgaver og ansvar
  • dialog og konstruktiv feedback
  • ledelse af lederteamet

I arbejdet med udvikling af ledelsesteamet kan der bl.a. indgå testning med Big Five personlighedstest, herunder både individuelle profiler og teamprofiler.

Interesseret i at høre mere? Ring og få en snak med:

Andre konsulentydelser

Konsulentudvikling
Konsulentudvikling

Vi arbejder med konsulentrollen ud fra principper der gør det nemmere at forstå og understøtte organisationens arbejde, mål og retning samtidig med at du som intern eller ekstern konsulent får redskaber og tydelighed om din position i organisationen.

Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling

I CCC arbejder vi med kompetenceudviklende aktiviteter for medarbejdere i alle typer organisationer. Vi har særligt fokus på bedre, mere eller nye former for samarbejde samt øget motivation og deltagelse.

Skal vi tales ved?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at vælge den rette konsulentydelse? Indtast navn og telefonnummer og en af vores konsulenter ringer dig op inden for 24 timer

Leder du efter et kursus?

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.