Coachinguddannelse

Coachinguddannelse

På en coachinguddannelse får du teoretisk viden og målrettet træning i at coache. Du lærer at facilitere en udviklende samtale med en klient eller et team. I løbet af en coachinguddannelse vil du desuden selv være hovedpersonen i en lang række coachende samtaler. Derfor vil uddannelsen også forandre dig personligt og professionelt.

Som færdiguddannet business-coach er du rustet til at stå myndigt og støttende i mange former for professionelle samtaler. Det kan være procesmøder, medarbejderudvikling, konflikt- og krisehåndtering eller topledercoaching.

Som life-coach kan du støtte mennesker med at formulere og realisere personlige og private mål.

På Copenhagen Coaching Center kan vi uddanne dig i begge retninger. Du er derfor kommet til det helt rigtige sted, hvis du leder efter en coachinguddannelse.

Coaching - hvad er det?

Coaching er en samtaleform, hvor en coach hjælper sin klient eller et team med at forstå og håndtere professionelle og/eller personlige problemstillinger. Man kan også sige, at coachen hjælper klienten med at få en kvalificeret samtale med sig selv. Det sker gennem undersøgende, afklarende og perspektiverende spørgsmål, som kan virke befriende, overraskende eller ligefrem skelsættende. Formålet med coaching er, at klienten finder selvindsigt og handlekraft, som kan hjælpe og sætte retning i situationer, som ellers har forekommet fastlåste, konfliktfyldte eller blot uinspirerende.

Coaching er oprindeligt udviklet inden for terapi, sport og erhvervsøkonomiske lærings- og udviklingspsykologier.

Coachinguddannelserne på Copenhagen Coaching Center inddrager både psykologiske og filosofiske teorier samt nyeste viden om coaching. Coachinguddannelserne udvikler dig til bevidst at håndtere den coachende samtale og til som leder at understøtte en arbejdskultur, hvor værdier får liv.

Coachinguddannelse i ledelse

Coaching for ledere og topledere øger beslutningskraften til at gennemføre forandring, stå i spidsen for transformationer og sikre følgeskab. I executive coaching er fokus således på den ledelsesmæssige kerneopgave, men ofte inddrages også life-coaching, da der aldrig er helt vandtætte skotter mellem arbejdslivet og det personlige liv.

Behovet for uddannelse i executive coaching

Der er stort behov for executive coaching - af flere årsager: Mange topledere agerer i videnstunge og geografisk spredte organisationer. Globale markeder og informationsstrømme skaber behov for hastige og alligevel velfunderede beslutninger. Vidensarbejdere i dag efterspørger i stigende grad et personligt ledernærvær, som samtidig anerkender deres selvstændighed.

Der hviler derfor et mangefacetteret pres på lederen i dag. Med executive coacing kan det vendes til en gylden mulighed for at styrke sin handlekraft uden at miste sig selv og oplevelsen af at være del af et forpligtende organisations- eller forretningsfællesskab. Der er således også en stærk etisk motivation for executive coaching og uddannelse i dette.

Coachinguddannelse: Master i Business Coaching

Ønsker du at arbejde med executive coaching, så er en coachinguddannelse hos Copenhagen Coaching Center velegnet for dig. Uddannelsen styrker din evne til at analysere og forstå de mange samarbejdsrelationer, beslutningssituationer og organisatoriske strukturer, der påvirker dit daglige virke. Coachinguddannelsen giver dig værktøjer til at arbejde med dine dilemmaer og problemstillinger og styrker dine håndteringsevne på en måde, som også styrker dine medarbejdere og samarbejdspartnere.

På coachinguddannelsen i executive coaching arbejdes der med coaching via tre forskellige psykologiske tilgange: den kognitive, den psykodynamiske og et narrativt/systemisk perspektiv. De tre perspektiver udgør et stærkt fundament til at møde dine medarbejdere, der hvor der er størst behov i coachingen. Dette til forskel fra coaching der primært tager afsæt i et enkelt perspektiv.

Coachinguddannelse ud fra højeste internationale standarder

Master of Business Coaching på Copenhagen Coaching Center er garant for de højeste, internationale standarder, da den er akkrediteret af European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Coachinguddannelsen Master of Business Coaching er normeret til et årsværk, det vil sige et års fuldtidsstudie (60 ECTS). Den er fordelt på fire semestre à et halvt år (15 ECTS). Hvert semester består af otte undervisningsdage samt fire træningsaftener. To af træningsaftenerne ligger i direkte forlængelse af undervisningen.

Se mere om vores Master of Business Coaching her

Hvis du mærker behovet for at lære nye tilgange til at føre konstruktive og virkningsfulde dialoger i din organisation eller virksomhed, så kan coachinguddannelsen Master of Business Coaching (MBC) være oplagt for dig. Med den kan du flytte både grupper og individer i en mere lystbetonet og produktiv retning og derved forebygge stress, organisatorisk stagnation og udbrændthed.

Filosofisk coaching

En gren af coaching er filosofisk coaching, som blandt andet bygger på de antikke græske samtaleformer. Her står dialogen - det ligeværdige og nysgerrige møde - centralt. Samtidig træder klientens konkrete hverdagsoplevelser i baggrunden, fordi samtalen fokuserer intenst på de værdier, som træder frem i det sagte. Det kan både være personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske værdier. Den filosofiske coaching undersøger kærligt, kritisk og refleksivt, hvad der egentlig er betydningsfuldt for klienten. Samtalen kan udadtil virke abstrakt, men den har en stærk og dyb indvirkning.

Filosofisk coaching kan i praksis blande sig med mere traditionelle former for coaching. På Copenhagen Coaching Center er 3. semester i Master of Business Coaching viet til den filosofiske coaching og den græske dialogform protreptikken.

Men Copenhagen Coaching Center tilbyder også en egentlig protreptisk akkreditering, som er et individuelt tilpasset forløb.

Coachinguddannelsen Protreptisk Akkreditering

Her har du mulighed for at komme hele vejen omkring og i dybden med denne filosofiske samtalekunst, som er så virkningsfuld, at mennesker husker hver samtale mange år efter. Den protreptiske samtale forløser og giver liv til de værdier, du står for og vil stå på mål for som leder og som menneske. Den giver dig også en større indsigt i og evne til at rumme andres værdier.

Protreptisk Akkreditering er en delvist individuelt tilpasset filosofisk coachinguddannelse. Den består af et undervisningsforløb på et hold samt et individuelt træningsforløb, som tilrettelægges efter dine specifikke ønsker og behov.

Størstedelen af undervisningsforløbet finder sted på den græske ø Lesbos. Her vil du sammen med andre dedikerede protreptik-studerende fra 3. semester i Master of Business Coaching følge i Aristoteles’ fodspor for at lære og træne den protreptiske samtaleform gradvist, praktisk og i fællesskab.

Se mere om individuel protreptisk akkreditering her

Supervision efter coachinguddannelse

Supervision er en samtale med en kyndig sparringspartner, som støtter og fastholder den faglige kvalitet og udvikling i din professionelle praksis. Supervision er afgørende for at du fortsat kan forholde dig bevidst og refleksivt til din egen praksis. Du kan få øje på, hvad der fungerer godt og hvorfor i netop din praksis. Og du kan få øje på, hvor du måske har udviklet uhensigtsmæssige strategier i mangel på oplagte løsninger, eller fordi du er under pres. En dialogisk supervision med en trænet og nysgerrig supervisor er en stor støtte og en kilde til fortsat handlekraft og inspiration i dit professionelle virke.

Copenhagen Coaching Center tilbyder supervision til dig, som er færdiguddannet coach og til dig, som ikke er coach, men alligevel har et ansvar for andre menneskers trivsel og/eller faglige liv.

Se mere om muligheden for af få supervision

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


Bliv inspireret

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.