TEAM: At coache, lede og deltage kvalificeret i et team

3-dages seminar i Copenhagen Coaching Center

TEAM: At coache, lede og deltage kvalificeret i et team

Hvordan skaber man velfungerende teams, der også præsterer?

Er du teamleder, teamkoordinator eller en del af et ledelsesteam? Arbejder du med teams eller team-baserede projekter i en større eller mindre offentlig organisation eller privat virksomhed; så læs videre her, hvis du vil vide mere om hvordan teams præsterer.

Mange organisationer er teambaserede. Nogle gange er det svært og nogle gange er det fantastisk. Det har tydelig indflydelse på succes, sygefravær, mistrivsel, arbejdsglæde etc.

Sammen er vi stærkere

Troen på synergi er stor. Mere end 80% af alle virksomheder i den vestlige verden arbejder teambaseret. Dette, selvom mange ville være mere effektive, hvis de arbejdede hver for sig – i hvert fald hvis de ikke udnytter synergieffekten. Interessen for socialpsykologien – læren om mennesket blandt mennesker – har de senere årtier fået stigende betydning og har noget at skulle have sagt i forbindelse med teamarbejde.

Mange organisationer er organiseret ud fra en teambaseret tanke. Ideen om synergien hvormed der menes, at helheden er mere og andet end summen af de enkelte dele, og floskler som: ”Sammen er vi stærkere”, ”2+2 = 5”, ”ingen kæde er stærkere end det svageste led” er eksempler på, at vi sprogligt har inkorporeret tanken om synergi i vores hverdag og adfærd.

Vores tilgang til teamudvikling

På disse tre intense dage vil vi arbejde med teamet ud fra forskellige optiker. Med udgangspunkt i forståelser af teamdynamikker, teamprocesser, teamstrukturer og teamudvikling vil være fokus på tre forskellige tilgange til at arbejde med teams.

  • FORSTÅ DIG SELV: Gennem den personlige tilgang arbejdes der med psykiske kræfter, der er virksomme for den enkelte og mellem mennesker. Denne tilgang tager hensyn til det ubevidste og belyser relationer mellem mennesker samt giver en forståelse for almene psykiske fænomener, der kan være modnende, vanskelige og gode for et team.
  • FORSTÅ DE ANDRE: Der arbejdes med teamets kerneantagelser, leveregler og fælles tanker, der bliver afsæt for at kunne arbejde med optimerede sociale relationer i teamet. Styring og kontrol ved at kunne forstå de andre og strukturen.
  • FORSTÅ TEAMET: Det, der foregår mellem mennesker og interaktionen mellem teammedlemmerne er bærende. Dertil teamfortællingens betydning for teamets præstation og velbefindende.

De tre forskellige tilgange underbygges af praksis. Hvordan arbejder man med disse tilgange i virkeligheden og hvornår vælger man at tage det ene perspektiv frem for det andet i relation til teamets struktur, dynamik og udviklingsstadie.

Bring succesen med dig hjem

På disse tre dage lærer du, hvordan du skaber, leder og indgår i velfungerende teams. Du lærer hvad der skal til for at skabe succes med teams i din virksomhed.

Du får indgående kendskab ift.

  • Viden om teamdynamikker, teamstrukturer, teambuilding, teamprocesser og teamudvikling
  • Indføring i tre psykologiske perspektiver på teams
  • Praktiske redskaber til at arbejde med og forstå teams
  • Coachende og ledelsesmæssige ’hands on’ tilgange og værktøjer til at arbejde med teams
  • Dybdegående forståelse for teamkompleksitet
  • Anvendelige test af teamets holdånd og evne til at koordinere

Hvad siger forskningen om teams?

Vidste du at: Forskning peger på, at ud af alle dem som arbejder team-baseret, er det blot en femtedel, der får mere ud af det, end hvis de arbejdede hver for sig? Det virker ikke særlig klogt, men vi er draget af, at teamet kan noget, og derfor er der vigtige ingredienser i et teamarbejde, der er værd at arbejde med og vide noget om.

Det er dog ikke en nymodens trend. Allerede 500 år f.v.t. skrev Aesop i sine fabler Bundle of Sticks at, ”Union gives Strenghts” og ”United we stand devided we fall”. På dette kursus tilgår vi teams og teamarbejde med

dybdegående viden om den nyeste forskning og fastholder grundlæggende viden om hvornår mennesker er dygtige til at arbejde sammen.

Adgang til fagspecifik litteratur og teamtests

Før din start på uddannelsen, vil du få adgang til studieportalen med lektionsplaner, relevant litteratur, samt øvelser, som du vil kunne arbejde med allerede i morgen. Derudover får du også adgang til en række teamtests som er gode at bruge i teamarbejdet som leder, konsulent eller deltager.

Pris:

11.900 kr ex moms

Sted:

Blegdamsvej 104C, 3., baghuset th., 2100 København Ø

Kommende hold:

Vi har desværre ingen aktuelle datoer at tilbyde dig lige nu. Kontakt os meget gerne for mere information på info@copenhagencoaching.dk

Kontakt:


Tilmeld dig her