Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelse


Hent brochure Kontakt underviseren

Dybere, højere og bredere beredskab

Grundlæggende set er ideen, formålet og visionen med denne 4-årige terapi-uddannelse at kombinere, nuancere og kvalificere samarbejdet mellem den filosofiske tradition og dannelse og den psykologiske og psykoterapeutiske tradition og dannelse. I dette spektrum tilbyder og muliggør uddannelsen et dybere, højere og langt bredere beredskab at møde sin klient/borger og sig selv med. Gennem en lang række metoder og øvelser, teoretisk såvel som praktisk, dannes den kommende terapeut på denne uddannelse i at kunne møde det andet menneske som menneske og med-menneske.

Den psykologiske filosofiske psykoterapeut uddannelse kan anvendes i mange forskellige kontekster. Hvis det ønskes, kan man ud fra indholdet i de enkelte moduler skræddersy de emner, der passer til det organisatoriske indhold, som man har behov for at udvikle. Hvis man vælger at tage et eller to hele år fra uddannelsen, vil man være i stand til at tage lettere terapeutiske samtaler på et relativt højt teknisk niveau.

Den svære samtale

Uddannelsens opbygning vil sikre, at man som terapeut vil være tryg ved at samtalen bevæger sig ind på langt de fleste livsområder. Disse kvalifikationer kan med fordel anvendes i forskellige pædagogiske og sociale sammenhænge, hvor man har en tættere kontakt med borgeren, uanset om det er som frontmedarbejder på jobcentre, sagsbehandler i et børn- og ungeteam eller andet.

Kvalifikationerne kan med fordel også benyttes i en ledelsesmæssig sammenhæng. Dette kan f.eks. være i forhold til at føle sig personligt rustet til kvalificering af medarbejdernes målsætninger, ”den svære samtale” om sygefravær, samarbejdsvanskeligheder eller misbrugsadfærd. Det kan også være kvalificering/specificering af ønsker om at avancere i egen karriere.

Vælger man at tage alle 4 år af uddannelsen på Copenhagen Coaching Center, vil man erhverve sig kvalifikationer til at arbejde som psykoterapeut på langt de fleste områder.

Tidsforbrug: Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit job samtidig. Vi mødes hver anden måned, og imellem hver mødegang mødes du også med din træningsgruppe. Ift. forberedelse af det afsluttende eksamensmodul på hvert semester, må der forventes at skulle afsættes lidt ekstra tid.

Forløbet: Alle moduler er af tre dages varighed fra torsdag-lørdag uden overnatning. Intromodulet varer dog kun to dage, fra torsdag til og med fredag, med overnatning.

Forberedelse til hver gang: Til hver mødegang skal du forberede dig ved at læse udvalgt faglitteratur og løse mindre opgaver enten alene eller med din træningsgruppe. Vi bruger en digital studieportal, hvor du har adgang til alt materiale fra uddannelsen. Her kan du også kommunikere med undervisere og medstuderende.

Noget er på engelsk: Faglitteraturen er primært på dansk, men engelsk kan forekomme.

Kursusoversigt

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

13. - 14. april

-

-

Internat

-

8. - 10. juni

-

-

Modul 1

-

21. – 23. september

-

-

Modul 2

-

2. - 4. november

-

-

Modul 3

-

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

19. - 21. januar

-

-

Modul 2

-

9. - 11. marts

-

-

Modul 3

-

11. - 13. maj

-

-

Modul 4

-

10. - 12. august

-

-

Modul 5

-

5. - 7. oktober

-

-

Modul 6

-

30. november - 2. december

-

-

Modul 7

-

Ansøg nu

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen er modul-opbygget, og begynder med et 2-dages introducerende internat. Hvert år består derudover af 6-7 grundmoduler af tre dages varighed uden overnatning. Uddannelsen er 4-årig, og hvert halve/hele år afsluttes med en skriftlig/mundtlig og/eller praktisk prøve og/eller eksamen. Det første år er mildere og bredere ift arbejdet med sig selv, og egne færdigheder. Som årene skrider frem, bliver det mere og mere dybdegående og specialiseret. Det er en forudsætning for gennemførsel, at hver deltager opfylder det antal timer, som skal bruges på egen terapi, terapeutisk praksis, træningstimer i gruppe, samt feedback og supervision på egen praksis.

Den psykologiske filosofiske psykoterapeut uddannelse er en fleksibel videreuddannelse i moduler, som kan tages samtidig med, at du passer dit job. Intentionen er, du som udgangspunkt arbejder med opgaver, der relaterer sig til dit arbejde eller interesseområde.

Uddannelsen er estimeret til 4 år, dog max 6 år. Du kan selv vælge tempoet.

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for området og mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan også ansøges om realkompetence-vurdering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund. Det vil bero på en individuel vurdering og samtale.

Moduler på Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelsen

Uddannelsen er modul-opbygget, og begynder med et 2-dages introducerende internat. Hvert år består derudover af 6/7 grundmoduler af tre dages varighed uden overnatning. Uddannelsen er 4-årig, og hvert halve år slutter med en skriftlig/mundtlig og/eller praktisk prøve og/eller eksamen. Det første år er mildere og bredere ift arbejdet med sig selv, og egne færdigheder. Som årene skrider frem, bliver det mere og mere dybdegående og specialiseret. Det er en forudsætning for gennemførsel, at hver deltager opfylder det antal timer, som skal bruges på egen terapi, terapeutisk praksis, træningstimer i gruppe, samt feedback og supervision på egen praksis.

Download moduloversigt her

Som studerende får du:

  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
  • Løbende supervision og et stærkt netværk
  • Samtaler med flere undervisere
  • Forplejning alle dage

Målgruppe, udbytte og anvendelse

Målgruppen er primært frontmedarbejdere indenfor den sociale sektor og behandlings-forvaltning, dvs. behandlere i kommunalt regi, job-center-medarbejdere, men også (mellem)ledere, team-ledere, HR-medarbejdere og mennesker, der generelt arbejder med dialog og mellemmenneskelig kommunikation i grupper såvel som individuelt (fx borgere, kunder, klienter, kollegaer, etc.) vil finde anvendelse i uddannelsens effekter, virkninger og opøvede færdigheder, fx ift konflikthåndtering og målrettede samtaler.

Der hvor denne uddannelse i særdeleshed udmærker sig, er ved at bringe filosofien ind som en ligeværdig partner til psykologien i en terapeutisk sammenhæng. Konkret kan man argumentere for, at filosofien lader klienterne tale rundt om en given episode på en måde, der tillader, at de kun føler det, de kan rumme, uden en direkte konfrontation med en dertil følelse af skam, skyld og mindreværd.

Erfaringen med filosofien er blandt andet, at den ”giver lov” til at arbejde med underliggende dybe ubevidste lag, uden at man bliver fanget ind i de mere personlighedspsykologiske forsvarsmekanismer. Mulighederne for menneskelig udvikling og healing af dybe sår har optimale muligheder ved denne terapeutiske kombination.

Kvalitetsvurdering

Vores uddannelse sigter naturligvis mod godkendelse fra en godkendt dansk Psykoterapeutforening, således at vi som leverandør og privat udbyder lever op til de ministerielle krav for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

Evalueringen er vigtig både for os – og for dig, da den er et bevis og en dokumentation for, at vores uddannelse er tidssvarende, og at standarden i undervisningen lever op til de ministerielle kvalitetskriterier. For at blive evalueret og godkendt kræves der en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, som uddannelsen hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi eksaminerer dig på.

Vi vil løbende holde jer orienteret om den igangværende proces og I er altid velkomne til at spørge os, hvis I ønsker yderligere information omkring vores uddannelse.

Undervisere

Mette Mejlhede, Direktør

Mette Mejlhede

Sygeplejerske

Cand.merc. HRM, Copenhagen Business School

EIA Master-akkrediteret coach, EMCC

mm@copenhagencoaching.dk

Ghita Vejlebo, Direktør

Ghita Vejlebo

Psykoterapeut, Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC)

2-årig organisationspsykologisk efteruddannelse, Institut for gruppeananlyse (OPU)

2-årigt lederkursus ”Den professionelle leder", Attractor/Rambøll

gv@copenhagencoaching.dk

Frederikke Winther, Seniorkonsulent

Frederikke Winther

Ph.D i relationel retorik, Århus Universitet

Cand. Mag i retorik, Københavns Universitet

Certificeret i Big FIVE personlighedstest

fw@copenhagencoaching.dk

Camilla Ingwersen, Seniorkonsulent

Camilla Ingwersen

Kvalificeret underviser i Mindfulness-baseret stressreduktion, Aarhus Universitet

Certificeret Supervisor, Dansk Familie Terapeutisk Institut

Stud. master i Naturbaseret Terapi og Sundhedsfremme, Københavns Universitet

ci@copenhagencoaching.dk

Jack Købke, Direktør i Kompagniet & Alkoholrådgivningen

Jack Købke

Master i Business Coaching

Diplomleder fra Syddansk Universitet

Merkonom i ledelse fra CBS

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.

Alle vores moduler afvikles som dagskurser uden overnatning i vores undervisningslokaler på Blegdamsvej 104D, 3. sal, 2100 København Ø, dog med undtagelse af det todages intromodul, der afvikles som internat med én overnatning.

Samlet pris for alle fire år er 162.000,- kr.
Pris for egenterapi alle fire år er 21.600,- kr.
Pris for supervision for 2, 3 og 4 år er 12.000,- kr.
Der er mulighed for køb af enkeltmoduler, samt addragsordning. Kontakt os for mere information.

Du kan ansøge under 3 forskellige kvoter på Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelsen.
Download folder omkring adgangskrav

Informationsmøde

Kom til informationsmøde omkring uddannelsen.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig

Jeg vil gerne deltage på følgende dage (kryds af):

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding til informationsmødet.

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Ansøg

Skulle du have spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på info@copenhagencoaching.dk eller kontakte os direkte på tlf. : + 45 40 14 92 92.

Vi glæder os til at høre fra dig, tak for din interesse!

Hvem skal betale?

Uddannelsesmæssig baggrund:

Skriv venligst dine formelle uddannelser

Relevante kurser og efteruddannelser

Herunder registrerede alternative uddannelser

Relevant livs- og erhvervserfaring:

Enhver form for arbejde med menneskelig kontakt og ansvar for andre mennesker. f.eks. ledelse, HR, tillidsehverv, ansvarlig for lærlinge/elever. Frivilligt socialt arbejde spejderleder, fodboldtræner eller lignende.

Egen-terapi:

Terapigrupper:

Jeg søger optagelse via:

Merit

Jeg søger meritoverførsel fra anden tilsvarende psykoterapeutuddannelse

Vælg op til 10 filer

Hvor har du hørt om os?:

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding/ansøgning til Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelse

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Når du tilmelder dig en af vores uddannelser via formularen nedenfor, ender din tilmelding i en sikret emailboks, som kun én medarbejder i CCC har adgang til. Derefter gemmes din data i vores kundedatabase, som også er en sikker database efter de nye GDPR regler.

Vi bruger udelukkende dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig vedrørende din tilmelding, og dine faktureringsdata til at sende dig en faktura. Ved at tilmelde dig en uddannelse siger du ikke automatisk ja til at modtage nyhedsmails eller andet materiale fra os. Dette skal klikkes af manuelt.

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Camilla Ingwersen nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål

Få mere inspiration fra CCC

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Interesseret i vores andre uddannelser?

CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.