Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelse


Hent brochure Kontakt underviseren

Dybere, højere og bredere beredskab

Grundlæggende set er ideen, formålet og visionen med denne 4-årige terapi-uddannelse at kombinere, nuancere og kvalificere samarbejdet mellem den filosofiske tradition og dannelse og den psykologiske og psykoterapeutiske tradition og dannelse. I dette spektrum tilbyder og muliggør uddannelsen et dybere, højere og langt bredere beredskab at møde sin klient/borger og sig selv med. Gennem en lang række metoder, øvelser, prøver og udfordringer, teoretisk såvel som praktisk, dannes den kommende terapeut på denne uddannelse i at kunne møde det andet menneske som menneske og med-menneske.

Den psykologiske filosofiske psykoterapeut uddannelse kan anvendes i mange forskellige kontekster. Hvis det ønskes, kan man ud fra indholdet i de enkelte moduler skræddersy de emner, der passer til det organisatoriske indhold, som man har behov for at udvikle. Hvis man vælger at tage et eller to hele år fra uddannelsen, vil man være i stand til at tage lettere terapeutiske samtaler på et relativt højt teknisk niveau.

Den svære samtale

Uddannelsens opbygning vil sikre, at man som terapeut vil være tryg ved at samtalen bevæger sig ind på langt de fleste livsområder. Disse kvalifikationer kan med fordel anvendes i forskellige pædagogiske og sociale sammenhænge, hvor man har en tættere kontakt med borgeren, uanset om det er som frontmedarbejder på jobcentre, sagsbehandler i et børn- og ungeteam eller andet.

Kvalifikationerne kan med fordel også benyttes i en ledelsesmæssig sammenhæng. Dette kan f.eks. være i forhold til at føle sig personligt rustet til kvalificering af medarbejdernes målsætninger, ”den svære samtale” om sygefravær eller alkohol. Det kan også være kvalificering/specificering af ønsker om at avancere i egen karriere.

Vælger man at tage alle 4 år, af uddannelse på Copenhagen Coaching Center, vil man erhverve kvalifikationerne til at arbejde som psykoterapeut på langt de fleste områder.

Tidsforbrug: Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit job samtidig. Ift. forberedelse af eksamensopgaven på hvert modul må du forvente, at det kræver lidt ekstra tid.

Forløbet: Alle moduler er af fire-dages varighed fra torsdag – søndag uden overnatning. Intromodulet varer dog kun to dage, fra torsdag til og med fredag, dog med overnatning.

Forberedelse til hver gang: Til hver mødegang skal du forberede dig ved at læse faglitteratur og løse mindre opgaver. Vi bruger en digital læringsplatform, hvor du har adgang til alt materiale fra uddan-nelsen. Her kan du også kommunikere med undervisere og medstuderende.

Noget er på engelsk: Faglitteraturen er på dansk og engelsk. Det kan være en udfordring for nogen at læse engelske tekster, men vi forsøger at supplere med introduktioner på dansk og opfordrer også de studerende til at sparre med hinanden.s

Kursusoversigt

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

23. - 24. februar

-

-

Internat

-

13. - 15. april

-

-

Modul 1

-

8. - 10. juni

-

-

Modul 2

-

21. - 23. september

-

-

Modul 3

-

2. - 4. november

-

-

Modul 4

-

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Uddannelsen er modul-opbygget, og begynder med et 2-dages introducerende internat. Hvert år består derudover af 6 grundmoduler af fire-dages varighed uden overnatning. Uddannelsen er 4-årig, og hvert halve år slutter med en skriftlig/mundtlig og/eller praktisk prøve og/eller eksamen. Det første år er mildere og bredere ift arbejdet med sig selv, og egne færdigheder. Som årene skrider frem bliver det mere og mere dybdegående og specialiseret. Det er en forudsætning for gennemførsel, at hver deltager opfylder det antal timer, som skal bruges på egen terapi, terapeutisk praksis og øve-timer, samt feedback og supervision på egen praksis.

Den psykologiske filosofiske psykoterapeut uddannelse er en fleksibel videreuddannelse i moduler, som kan tages samtidig med, at du passer dit job. Intentionen er, du som udgangspunkt arbejder med opgaver, der relaterer sig til dit arbejde eller interesseområde.

Uddannelsen er estimeret til 4 år, dog max 6 år. Du kan selv vælge tempoet.

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for området og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Læs mere om modulerne her

Kvalitetsvurdering

Vores uddannelse sigter naturligvis mod godkendelse fra Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor hvorfor denne proces er påbegyndt, således at vi som leverandør og privat udbyder lever op til de ministerielle krav for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

Evalueringen er vigtig både for os – og for dig, fordi den er et bevis og en dokumentation for, at vores uddannelse er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive evalueret og godkendt kræves der en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, som instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi eksaminerer dig på.

Vi holder jer løbende orienteret om processen og I er altid velkomne til at spørge os, hvis I ønsker yderligere information omkring vores uddannelse

Som studerende får du:

  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
  • Løbende supervision og et stærkt netværk
  • Samtaler med flere undervisere
  • Forplejning alle dage

Målgruppe, udbytte og anvendelse

Målgruppen er primært frontmedarbejdere indenfor den sociale sektor og behandlings-forvaltning, dvs. behandlere i kommunalt regi, job-center-medarbejdere, men også (mellem)ledere, team-ledere, HR-medarbejdere og mennesker, der generelt arbejder med dialog og mellemmenneskelig kommunikation i grupper såvel som individuelt (fx borgere, kunder, klienter, kollegaer, etc.) vil finde anvendelse i uddannelsens effekter, virkninger og opøvede færdigheder, fx ift konflikthåndtering og målrettede samtaler.

Der hvor denne uddannelse i særdeleshed udmærker sig, er ved at bringe filosofien ind som en ligeværdig partner til psykologien i en terapeutisk sammenhæng. Konkret kan man argumentere for, at filosofien lader klienterne tale rundt om en given episode på en måde, der tillader, at de kun føler det, de kan rumme, uden en direkte konfrontation med en dertil følelse af skam, skyld og mindreværd.

Erfaringen med filosofien er blandt andet, at den ”giver lov” til at arbejde med underliggende dybe ubevidste lag, uden at man bliver fanget ind i de mere personlighedspsykologiske forsvarsmekanismer. Mulighederne for menneskelig udvikling og healing af dybe sår har optimale muligheder ved denne terapeutiske kombination.

Undervisere

Mette Mejlhede, Direktør

Mette Mejlhede

Cand.merc HRM Copenhagen Business School

Master i Business Coaching, EIA Master Akkrediteret Coach

mm@copenhagencoaching.dk

Ghita Vejlebo, Direktør

Ghita Vejlebo

Cand.mag.

2-årig organisationspsykologisk efteruddannelse fra Institut for gruppeananlyse (OPU)

gv@copenhagencoaching.dk

Frederikke Winther, Seniorkonsulent

Frederikke Winther

Ph.d., Cand. Mag i retorik fra Københavns Universitet

Master i Business Coaching

fw@copenhagencoaching.dk

Camilla Ingwersen, Seniorkonsulent

Camilla Ingwersen

Master of Business Coaching fra Copenhagen Coaching Center

Psykoterapeut fra Dansk Center for Trivsel og Velvære v/ Mads Dahlgaard

ci@copenhagencoaching.dk

Jack Købke, Direktør i Kompagniet & Alkoholrådgivningen

Jack Købke

Master i Business Coaching

Diplomleder fra Syddansk Universitet

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.

Alle vores moduler afvikles som dagkurser uden overnatning i vores undervisninslokaler på Blegdamsvej 104D, 3. sal, 2100 København Ø, dog med undtagelse af det todages intromodul, der afvikles som internat med én overnatning.

Samlet pris for alle fire år er 162.000,- kr.
Pris for egenterapi alle fire år er 21.600,- kr.
Pris for supervision for 2, 3 og 4 år er 12.000,- kr. Der er mulighed for køb af enkeltmoduler, samt addragsordning. Kontakt os for mere information.

Du kan ansøge under 3 forskellige kvoter på Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelsen.
Download folder omkring adgangskrav

Ansøg

Skulle du have spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på info@copenhagencoaching.dk eller kontakte os direkte på tlf. : + 45 40 14 92 92.

Vi glæder os til at høre fra dig, tak for din interesse!

Hvem skal betale?

Uddannelsesmæssig baggrund:

Skriv venligst dine formelle uddannelser

Relevante kurser og efteruddannelser

Herunder registrerede alternative uddannelser

Relevant livs- og erhvervserfaring:

Enhver form for arbejde med menneskelig kontakt og ansvar for andre mennesker. f.eks. ledelse, HR, tillidsehverv, ansvarlig for lærlinge/elever. Frivilligt socialt arbejde spejderleder, fodboldtræner eller lignende.

Egen-terapi:

Terapigrupper:

Jeg søger optagelse via:

Merit

Jeg søger meritoverførsel fra anden tilsvarende psykoterapeutuddannelse

Vælg op til 10 filer

Hvor har du hørt om os?:


Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding/ansøgning til Psykologisk filosofisk psykoterapeut-uddannelse

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Når du tilmelder dig en af vores uddannelser via formularen nedenfor, ender din tilmelding i en sikret emailboks, som kun én medarbejder i CCC har adgang til. Derefter gemmes din data i vores kundedatabase, som også er en sikker database efter de nye GDPR regler.

Vi bruger udelukkende dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig vedrørende din tilmelding, og dine faktureringsdata til at sende dig en faktura. Ved at tilmelde dig en uddannelse siger du ikke automatisk ja til at modtage nyhedsmails eller andet materiale fra os. Dette skal klikkes af manuelt.

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Camilla Ingwersen nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål

Få mere inspiration fra CCC

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Interesseret i vores andre uddannelser?

CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.