Procesleder
uddannelse

Styrk dine evner til at lede processer med en proceslederuddannelse.

CCC Header

Hvorfor skal du vælge Proceslederuddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter, som har ansvar for, leder og håndterer forandringer og processer i organisationen, internt som eksternt.

Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres m.v. skaber behov for professionel procesledelse. Ønsker om medinddragelse og samskabelse som en del af virksomhedens kultur, drift og udvikling kalder ligeledes på et højt niveau af procesledelse. Dårligt designede processer er bekostelige og potentielt set skadelige for organisationen. God procesledelse kræver evner til at styre, rumme og stimulere menneskelig og faglig mangfoldighed i retning af fælles udvikling og mål. Med proceslederuddannelsen bliver du bedre til at styre, rumme og kreere processer., samt håndtere frustrationer i organisationer. Ligeledes lærer du at producere nye handlemuligheder og skabe og sikre følgeskab.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

På uddannelsen arbejder vi med processer fra tre forskellige perspektiver:

Strategisk håndtering – at styre processer: Mange processer er styret af klare og veldefinerede mål. Måske vil man øge produktiviteten, effektivisere møderne eller implementere tiltag systematisk. Man skal derfor kontrollere og have styr på processen, herunder være bevidst om organisationsdesign, dataopsamling, systematik i arbejdsgangene mv.

Emotionel håndtering – at fornemme og rumme processer: Ved processtart, ved forestående forandringer og undervejs i udviklings- og forandringsforløb kan der dukke følelser og stemninger op, som virker forvirrende eller ødelæggende for processen. Disse stemninger skal du og organisationen kunne rumme og arbejde med på en konstruktiv måde.

Kreativ Håndtering – at kreere processer: Mange processer er uforudsigelige – og nogle processer kan eller skal føre gruppen et uforudset sted hen. Du skal derfor evne også at kunne sætte processen fri og følge med udviklingen, også når den fører til noget uventet og ikke planlagt.

Med Proceslederuddannelsen får du mulighed for at få 10 ECTS point

Hvad får du ud af uddannelsen?

Proceslederuddannelsen består af 9 intense undervisningsdage (9.30-16.00)

Som studerende får du:

  • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases

  • Big Five Personality Test med individuel tilbagemelding

  • Løbende supervision og et stærkt netværk

  • Mulighed for selv at blive certificeret i Big Five Personality Test

  • Mulighed for at tilvælge et eller flere DOL-moduler (Diplomuddannelse I Ledelse. Kontakt os for mere information.)

  • Forplejning alle dage

Pris:

38.700,- EKSKL. MOMS (heri er inkluderet fuld forplejning, materialer med videre)

Sted:

Blegdamsvej 104C, 3. sal, baghuset th., 2100 København Ø

Kommende hold:

9. marts 2020
  • 9-10 marts 2020
  • 20.,21. og 22. april 2020
  • 13.,14 og 15. maj 2020
  • 19. juni 2020

Kontakt:


Tilmeld dig her Download PDF