Procesleder-uddannelse

Styrk dine evner til at styre, rumme og kreere processer

Proceslederuddannelse

Du vil kunne mestre den sunde og veldesignede proces, der giver jeres arbejde retning og mening.

Du vil kunne samle organisationen og inspirere til den gode idé eller den ekstra indsats.

Med en proceslederuddannelse fra CCC får du markedets stærkeste uddannelse i at planlægge, styre og fastholde processer. Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, som har ansvar for og håndterer processer og forandringer i organisationen, internt eller eksternt.

Hvorfor skal du vælge Proceslederuddannelsen?

Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres m.v. skaber behov for professionel procesledelse. Ønsker om medinddragelse og samskabelse som en del af virksomhedens kultur, drift og udvikling kalder ligeledes på et højt niveau af procesledelse. God procesledelse kræver evner til at styre, rumme og stimulere menneskelig og faglig mangfoldighed i retning af fælles udvikling og mål.

Med proceslederuddannelsen bliver du bedre til:

 • at styre, rumme og kreere processer
 • at håndtere frustrationer i organisationer
 • at producere nye handlemuligheder
 • at skabe og sikre følgeskab.

Hvordan er uddannelsen bygget op?

På uddannelsen arbejder vi med processer fra tre forskellige perspektiver:

Strategisk håndtering – at styre processer:
Mange processer er styret af klare og veldefinerede mål. Måske vil man øge produktiviteten, effektivisere møderne eller implementere tiltag systematisk. Man skal derfor kontrollere og have styr på processen, herunder være bevidst om organisationsdesign, dataopsamling, systematik i arbejdsgangene mv.

Emotionel håndtering – at fornemme og rumme processer:
Ved processtart, ved forestående forandringer og undervejs i udviklings- og forandringsforløb kan der dukke følelser og stemninger op, som virker forvirrende eller ødelæggende for processen. Disse stemninger skal du og organisationen kunne rumme og arbejde med på en konstruktiv måde.

Kreativ håndtering – at kreere processer:
Mange processer er uforudsigelige – og nogle processer kan eller skal føre gruppen et uforudset sted hen. Du skal derfor evne også at kunne sætte processen fri og følge med udviklingen, også når den fører til noget uventet og ikke planlagt.

På uddannelsen arbejder vi desuden med en række centrale temaer:

 • Teamsamarbejde og udvikling
 • innovation
 • forandringsledelse
 • frustration og modstand
 • Implementering

Hvad får du ud af uddannelsen?

Proceslederuddannelsen består af 8 intense undervisningsdage (9.30-16.00). Imellem de enkelte kursusgange arbejder du aktivt i din egen organisation med et selvvalgt projekt.

Som studerende lærer du:

 • at styre, designe og lede processer
 • at have personlig opmærksomhed på håndtering af vanskeligheder i processer
 • at anvende innovative og kreative redskaber i processer
 • at anvende forskellige pragmatiske perspektiver på processer

Du får desuden:

 • Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
 • Løbende supervision og et stærkt netværk
 • Big Five Personlighedstest med individuel tilbagemelding
 • Mulighed for selv at blive certificeret i Big Five Personality Test
 • Mulighed for at tilvælge et eller flere DOL-moduler, svarende til 10 ETCS point (Den Offentlige Lederuddannelse. Kontakt os for mere information.)

Pris:

38.700,- EKSKL. MOMS (heri er inkluderet fuld forplejning, materialer med videre)

Sted:

Blegdamsvej 104C, 3., baghuset th., 2100 København Ø

Kommende hold:

PLU26 Efterår 2021
 • 25. - 26. oktober 2021
 • 17. - 19. november 2021
 • 12. - 13. januar 2022
 • 8. februar 2022

Kontakt:


Tilmeld dig her